A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) 2008. július 10-én kelt levelében arra hívta fel az Internet Szolgáltatók Tanácsa figyelmét, hogy az “olimpia” és “olimpiai” elnevezés használatát a 2004 évi I. törvény (sporttörvény) szigorúan szabályozza és korlátozza. A jelenleg hatályos törvényi hivatkozást lásd lent.

A MOB levelében felszólította az Internet Szolgáltatók Tanácsát, hogy a törvény nevében akadályozza meg a jogellenes domain név regisztrációs kérelmeket, amelyek a MOB engedélyének hiányában akár az “olimpia”, akár az “olimpiai” elnevezést tartalmazzák.

Miután a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja szerint nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes, ezért a MOB kérésének az igények elbírálásának folyamatában a Nyilvántartó eleget kell tegyen. A jogszabály nem említ kivételt, ezek szerint minden “olimpia” vagy “olimpiai” kifejezés használatához (még akkor is, ha pl. diák-olimpia, vagy bármi egyéb összetételben fordul is elő, illetve bármi egyéb célú lenne is a felhasználása) szükséges a MOB engedélye.

Engedélyért a MOB-hoz kell fordulni:

  • Magyar Olimpiai Bizottság
  • Cím: 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.
  • Telefon: (36-1) 386-8000
  • Email: iroda@olimpia.hu


Törvényi hivatkozás:

2004 évi I. törvény 38. paragrafus (3) bekezdés:

“… (3) A MOB feladatai az olimpiai mozgalom területén elsősorban:…

f) kizárólagos jogokat gyakorol – a NOB előírásaival összhangban – az alábbi területeken: …

fb) a NOB szabályzataiban meghatározott olimpiai tulajdonelemeknek – különösen az olimpiai szimbólumnak, zászlónak, jelmondatnak, lángnak, fáklyának az “olimpia” és “olimpiai” elnevezésnek -, valamint azok bármely nyelvű fordításának bármilyen módon és formában történő megjelenítése, felhasználása, illetve ezek mások általi bármilyen módon és formában történő megjelenítésének, felhasználásának engedélyezése, valamint az ezzel kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlása, illetve az ezekkel való rendelkezés. Az olimpiai tulajdonelemek megjelenítésének tekintendők az olimpiai tulajdonelemekhez hasonló, azokkal összevethető, azokra közvetett, de egyértelműen azonosítható formában utaló megjelenítések,…”


Kapcsolódó cikkek