Eseti állásfoglalások

Nyilvánvalóan nem a jogosulttal azonos igénylõ által benyújtott egyedi ügyekben hozott döntések

Internet Szolgáltatók
Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 1/2001.
(II. 14) Állásfoglalása

Nyilvánvalóan nem a jogosulttal azonos
igénylõ által benyújtott egyedi ügyekben
hozott döntések

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület az
alábbi ügyeket 2001. február 14-i
ülésén megtárgyalta, majd 5 tag
jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben,
a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen
Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testülethez
számos olyan igénylés érkezett, amelyeket a
regisztrátorok azért jutattak el hozzá, hogy
állásfoglalást adjon arra vonatkozóan, hogy
azok gyaníthatóan jogellenesek illetve
megtévesztõk-e. A megtévesztõség és
jogellenesség kérdését a
Tanácsadó Testület a 2000. év folyamán
többször tárgyalta mind elvi mind egyedi
állásfoglalásaiban. Ezen
állásfoglalásaiban kiemelte, hogy a
regisztrátor maga dönti el, hogy ‘gyanítja’-e a
megtévesztést és visszautasítja a
regisztrálást. Amennyiben viszont a regisztrátor
számára nem egyértelmû a megtévesztés
illetve a jogellenesség és a Tanácsadó
Testület elé küldi az ügyet, a
Tanácsadó Testület arra vonatkozó
állásfoglalását fejti ki, hogy
valószinû-e az adott ügyben a megtévesztés
illetve a jogellenesség az igénylés illetve az
igényléshez kapcsolódó dokumentumok
alapján. A TT következetesen kifejtett
álláspontja szerint ez a lehetõség mindazokban az
esetekben fennáll, amikor az igénylõ nem azonos azzal a
természetes illetve jogi személlyel, akihez az
igényelt domain nyilvánvalóan
kapcsolódik.

A fentiekre tekintettel az elé terjesztett
igénylések közül a Tanácsadó
Testület összevontan foglalt állást az
alábbi 378., 412., 413., 426., 526., 540., 547., 557. és
566. sz. ügyekben és az egyes igénylések
vonatkozásában a következõ döntéseket
hozta:

Ügyszám

Szolgáltató,
amelynél a panaszt tették, vagy amely jelzéssel élt

A vitatott
vagy vitatható domain név

Panaszos,
vagy a vitatott domainre igényt bejelentett

Az egyedi
igénylésre vonatkozó TT-döntés

378

GTS-Datanet

Kika.hu

1.

2. Michelfeit Kft.


igénylése a Delegációs és
Regisztrációs Szabályzat alapján nem
teljesíthetõ.

A Michelfeit Kft. panasza alapos, így a
‘kika.hu’ domain részére történõ
delegálásának nincs akadálya.

Indokolás:

A Michelfeit Kft. értesítette a
regisztrátort arról a tényrõl, hogy
anyavállalata elnevezése ‘Kika’-ra változott. Erre
vonatkozóan csatolta az osztrák vállalat
cégiratait. E mellett a korábban ‘Michelfeit’ néven
ismertté vált cég külföldön
már ‘Kika’ néven ismert.

Az igénylés teljesítése –
tekintetbe véve, hogy az igénylõ
magánszemély a változásról
szóló sajtóközlemény
megjelenését követõen nyújtotta be az
igénylését – gyaníthatóan
megtévesztõ lenne. A panaszos magyar leányvállalat
számára a ‘Kika’ cégnév bejegyzése
folyamatban van, igénylését nem prioritásos
alapon nyújtotta be. Az igénylésé
teljesítésének nincs akadálya.

412.

1. Pronet Kft.

2. Elender Rt.

sagafoods.hu

1. ;s

2. Sága Foods Rt.

;s
magánszemély igénylése a
Delegációs és Regisztrációs
Szabályzat alapján nem teljesíthetõ. Az
igényelt domain delegálását a Sága
Foods Rt. részére kell teljesíteni.

Indokolás:

A ‘Sága’ egy közismert
élelmiszeripari kereskedelmi név, amelyet ;s magánszemély igényelt a PRONET Kft.
regisztrátortól. A regisztrátor az
igénylést a TT elé utalta.

A TT elõtt folyamatban levõ ügyben, a
kérdéses domain vonatkozásában, a
SÁGA Foods Rt. panaszt és azzal párhuzamosan 2000.
Augusztus 22-én prioritásos igényt nyújtott
be.

A közismert kereskedelmi név nem a
SÁGA Foods részére történõ
delegálása ellenkezne a Regisztrációs
Szabályzat 5.6. pontjával, ezért a TT ;s igénylésének
elutasítását javasolja A Tanácsadó
Testület egyben megállapítja, hogy a SÁGA
Foods Rt. a panaszához mellékelt cégkivonattal
tanúsította, hogy az igényelt domain azonos a
rövidített elnevezésével.

413.

Alarmix Kft.

virginmegastore.hu

Erba’96 Kft.

Az Erba’96 Kft.
igénylése a Delegációs és
Regisztrációs Szabályzat alapján nem
teljesíthetõ

Indokolás:

A Virgin Megastore egy közismert
audiovizuális termékeket forgalmazó
áruházlánc. Amennyiben az igénylés
népszerû, közismert kereskedelmi névre vonatkozik. Az
igénylés teljesítése a kereskedelmi
név használójának
hozzájárulása nélkül
gyaníthatóan megtévesztõ helyzetet
eredményezne.

426

nyilvántartó

office-depot.hu

Unitrend 2000

Az Unitrend 2000
igénylése a delegációs és
Regisztrációs Szabályzat alapján nem
teljesíthetõ.

Indokolás:

A Office Depot közismert kereskedelmi
név. Az Office Depot a világ egyik legnagyobb irodai
áruházlánca. Az igénylõ által
kért domain név az Office Depot-tól csak egy
kötõjellel tér el, a megtévesztés
lehetõsége gyanítható, a kérdéses
domain név delegálása a kereskedelmi név
használójának engedélye nélkül
jogszabályba (a tisztességtelen piaci
magatartásról és a
versenykorlátozásról szóló 1996.
évi LVII törvénybe) ütközne.

526

NetX Consulting Kft.

armal.hu

1.0 Studio Szolgátltató Bt.

Az 1.0 Sudio
Szolgáltató Bt. igénylése a
Delegációs és Regisztrációs
Szabályzatba ütközik.

Indokolás:

Az Armal egy nagy ír befektetési
szolgáltató, amelynek számos európai
ügynöksége van (www. armal.com). Az igénylõ
nyilvánvalóan nem azonos az Armal-lal,
igénylése a kereskedelmi név
használójának engedélye nélkül
gyaníthatóan megtévesztõ.

540

nyilvántartó

debrecenplaza.hu

Elsõ Magyar Internet Szaknévsor Kft.

Az Elsõ Magyar Internet
Szaknévsor Kft. igénylése a
Delegációs és Regisztrációs
Szabályzatba ütközik.

Indokolás:

Debrecenben az egyik ‘plázát’ a
DEBRECEN PLAZA Bevásárló és
Szórakoztatóipari Korlátolt Felelõsségû
Társaság üzemelteti, mely a térségben
‘debrecenplaza’ néven ismert. A kereskedelmi névvel azonos
domain igénylése olyan jogi személy
részérõl, aki nyilvánvalóan nem azonos a
DEBRECEN PLAZA Kft.-vel, annak engedélye nélkül
nyilvánvalóan megtévesztõ.

541

nyilvántartó

kinizsitksz.hu

Innovex’97 Kft.

A kinizsitksz. hu
igénylése a Delegációs és
Regisztrációs Szabályzatba ütközik.

Indokolás:

A ‘kinizsitakarék’ elnevezés egy
közismert kereskedelmi név, amely a Nagyvázsonyi
Kinizsi Takarékszövetkezethez kötõdik. A
takarékszövetkezet pénzintézeti forma
közismert rövidítése a ‘tksz’ betûcsoport. A
‘kinizsitakarek’ és a ‘tksz’
összekapcsolásaként elõálló domain
delegálása a kereskedelmi név
használójának engedélye nélkül
gyaníthatóan megtévesztõ helyzetet
eredményezne.

547

nyilvántartó

internic.hu

11 Kft.

A 11 Kft. igénylése a
Delegációs és Regisztrációs
Szabályzatba ütközik.

Indokolás:

Az Internic az integrált
hálózati információs
szolgáltatási központ megnevezése, s az
Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának
az amerikai jog szerint szolgáltatási védjegye.
Bár az Internic nem a Magyar Szabadalmi Hivatal által
lajstromozott védjegy, az Internet közegében
széles körben ismert névvel azonos domain .hu TLD
alá történõ delegálása a 11 Kft.
részére a TT álláspontja szerint
nyilvánvalóan megtévesztõ lenne.

557

nyilvántartó

fovinform.hu

Befektetes.hu Bt.

A Befektetes.hu Bt.
igénylése a Delegációs és
Regisztrációs Szabályzatba ütközik.

Indokolás:

A ‘fõvinform’ egy közismert
szolgáltatás és kereskedelmi név. Az
igénylõ nyilvánvalóan nem azonos a
szolgáltatást végzõvel, igénylése
annak engedélye nélkül gyaníthatóan
megtévesztõ helyzetet eredményezne.

566

nyilvántartó

warner.hu

InterCom Rt.

Az InterCom. igénylése
csak akkor teljesíthetõ, amennyiben csatolja a Time Warner
Entertrainment Company hozzájárulását,
ellenkezõ esetben az igénylés nyilvánvalóan
jogszabályba ütközik.

Indokolás:

A Time Warner Entertrainment Company
közismert szórakoztatóipari
vállalkozás, amely ‘warnerbrothers’ illetve ‘warner’
kereskedelmi néven vált közismertté. Az
igénylés akkor teljesíthetõ, ha a szintén
szórakoztatóiarban tevékenykedõ InterCom Rt.
csatolja a jogosult hozzájárulását.
Ellenkezõ esetben az igénylés teljesítése
jogszabályba (a tisztességtelen piaci
magatartásról és a
versenykorlátozásról szóló 1996.
évi LVII törvénybe) ütközne.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt

) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. február 14.

A Tanácsadó Testület nevében:


Dr.
Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi
Gábor

Titkár
Sk.