Eseti állásfoglalások

Az unioswebtudakozo.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 10/2012 (IV. 26.) sz. Állásfoglalása

 

Az unioswebtudakozo.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(900/2012. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A unioswebtudakozo.hu domain név az Uniós Tudakozó és Webreklám Kft. javára delegálható.

 

 

Indokolás

 

Az unioswebtudakozo.hu domain nevet az Uniós Tudakozó és Webreklám Kft. (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2012. március 12-én. Az igény ellen az Uniós Tudakozó Kft. (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással, és kérte a delegálás megtagadását.

 

Panaszos kifogásában elõadta, hogy álláspontja szerint a domain regisztrálása a cég érdekeit sértené. Panaszos utal arra, hogy a cég Uniós Tudakozó Kft. néven mûködik, így a cégnév és a tudakozó jó hírnevével való visszaélésre és az ügyfelek megtévesztésére irányul a domain regisztrálása. Panaszos kérte a domainregisztráció kivizsgálását és részére a domain delegálását.

 

Panaszolt érdemi nyilatkozatában elõadta, hogy a „tudakozó” köznév, olyan gyûjtõszó, amelynek használatát nem lehet kisajátítani. A „tudakozó” elé illesztett „uniós” szó pedig a nemzetek összetartozásának gyûjtõszava, nem egyéni, így az sem sajátítható ki.

 

Panaszolt több példát is hoz a .hu alatti felsõ szintû domain alatti szavak variálhatóságára, utalva arra, hogy ezek az oldalak különbözõ szavakkal tovább bõvítve egymás mellett mûködnek. Panaszolt utalt arra, hogy a domain név a cégnevet tükrözi vissza, amely Uniós Tudakozó és Webreklám Kft. néven került bejegyzésre.  Panaszolt utalt továbbá arra, hogy a domain névben szereplõ „web” szó szûkítõ jellegû, amely a webes  felületre utal.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során a delegálás esetleges jogellenességét és a kérdéses domain név megtévesztõ voltát vizsgálta. A testület az unioswebtudakozo.hu domain név Panaszoltnak történõ delegálását nem találta jogellenesnek, mivel nem valósul meg olyan jogsértés, amely Panaszos jogait sértené (pl. egy lajstromozott jog, védjegy megsértése). Az „unioswebtudakozo” szóösszetétel köznyelvben használatos kifejezés, védjegyoltalommal nem rendelkezik, és feltehetõleg nem is rendelkezhetne, mert ezeket a szavakat bárki használhatja. A szó leíró jellege miatt a testület a tisztességtelen verseny tilalmába való ütközést sem találta – pusztán a regisztráció alapján – megállapíthatónak. A testület a domain név Panaszoltnak történõ delegálását nem találta megtévesztõnek sem, mivel az unioswebtudakozo.hu domain alatt Panaszolt a cégnevével összhangban lévõ és a szóösszetételnek megfelelõ tudakozó, adatközlõ szolgáltatás nyújtását tervezi.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása az, hogy a Panaszolt által választott unioswebtudakozo.hu domain név részére delegálásra kerülhet.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. 04. 26.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.