Eseti állásfoglalások

Az idesüss.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 33/2000. (IX. 27.)
Állásfoglalása

Az idesüss.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 327/2000. ügyszámon
bejelentett igénylést a Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti és
Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. szeptember
27-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a
jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

Az idesuss.hu domain név vonatkozásában a
Tanácsadó Testület a Kontakt Szoftver Kft. igényét teljesíthetõnek
tartja, miután nem állnak rendelkezésre olyan adatok, amelyek alapján az
igénylés gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ lenne.

Indokolás:

A Kontakt Szoftver Kft. igénylésében elõadta,
hogy az ‘idesuss.hu’ domainre azért van szüksége, mert információs
szolgáltatást szeretne nyújtani. A regisztrátor Elender Rt. a Tanácsadó
Testülethez fordult az ‘idesuss.hu’ domain választhatóságával
kapcsolatban.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a
többértelmû szavak domiankénti választása és jelentésük egyik
értelmezésre szûkítése önmagában nem veti fel a megtévesztés
lehetõségét. A Regisztrációs Szabályzat a ‘gyaníthatóan megtévesztõ’
domain nevek bejegyzését korlátozza. Egy igénylés – mint azt a Tanácsadó
testület több állásfoglalásában kifejtette – akkor gyaníthatóan
megtévesztõ, ha az adott domain név nyilvánvalóan más vállalkozáshoz
kötõdik, illetve az igénylõ nem tudja megindokolni, hogy milyen érdeke,
jogosultsága fûzõdik a kért domain névhez. Az ‘idesuss.hu’ domain
esetében az igénylõ elõadta, hogy információs weboldalt szeretne
mûködtetni az ‘Ide süss!’ kifejezésre utalással.

A rendelkezésre álló adatok (a Magyar Szabadalmi
Hivatal online védjegykeresõje, és az Igazságügyi Minisztérium online
céginformációs szolgálata) alapján nem valószínûsíthetõ, hogy az ‘ide
süss’ kifejezés más vállalkozások cégneve vagy bejegyzett védjegye
lenne. A metro állomások aluljáróiban árusító pékséghez az ‘Ide Süss!’
kifejezés mint reklámszlogen illetve kereskedelmi név kapcsolódik a
vállalkozáshoz, aki erre hivatkozással a késõbbiekben panaszt emelhet
majd az ‘idesuss’ domain név használata ellen, a Tanácsadó Testület
rendelkezésére álló információk alapján azonban ezt eddig nem tette meg.

Az eltérõ helyesírási formára és a szolgáltatás
eltérõ jellegére tekintettel a Tanácsadó Testület álláspontja szerint
célszerûtlen lenne a domain nevet határozatlan ideigés a jogosult kérése
nélkül a pékség számára fenntartani, hiszen a domain nevek kéthetes
várólistája épp azt a célt szolgálja, hogy hasonló esetekben
jelentkezzen az, akinek az érdekeit a domain név kiadása sérti.
Amennyiben a két hét óvás nélkül eltelik, az a jogi vélelem áll elõ,
hogy a domain név kiadását senki nem kifogásolta.

A Tanácsadó Testület döntésekor rendelkezésre álló
információi alapján az ‘idesuss’ domain nevet más vállalkozás nem
igényelte, ezért nem látja indokoltnak regisztrálás megtagadását a
megtévesztésre hivatkozással.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2000. szeptember 27.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.