Eseti állásfoglalások

Az f1.hu doman név kapcsán bejelentett igény

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 78/2000. (XII. 28.)
Állásfoglalása

Az f1.hu doman név kapcsán bejelentett igény

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 523/2000. ügyszámon iktatott
állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. november
29-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a
jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

Az F1 Computer Kft.. igénye az f1.hu domain névre vonatkozóan a
Regisztrációs Szabályzat 13.1 a) pontja alapján nem minõsül
prioritásosnak.

Indokolás:

A Nyilvántartó azzal a kérdéssel fordult a Tanácsadó
Testülethez, hogy az F1 Computer Számítástechnikai és Elektronikai
Kereskedelmi Bt. ‘f1.hu’ domainre bejelentett igénye a cégnév, vagyis a
Regisztrációs Szabályzat 13.1 a) pontja alapján prioritásosnak
minõsül-e.

A Szabályzat 13.1 a) pontja szerint prioritással rendelkezik azon
igény, amely az Igénylõ szervezet hivatalos bírósági nyilvántartásba
vételét igazoló dokumentumban (pl. cégbírósági bejegyzésben), illetve
jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet
teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel egyezik; a 13.3
pont szerint több szóból álló nevek egybeírva vagy kötõjellel
elválasztva igényelhetõk.

A Tanácsadó Testület a cégnév alapján prioritást igénylõ igények
névválasztásának jogszerûsége tárgyában hozott 1/2000 (IV.5.) sz. Elvi
Állásfoglalása is hangsúlyozza a Delegációs és regisztrációs Szabályzat
13.3 pontjában foglaltakat, miszerint ‘a prioritással rendelkezõ igények
esetében a választott domain névnek és a 13.1 pont szerinti dokumentumon
szereplõ elnevezésnek (ékezetek nélkül) betû szerint egyeznie kell. Több
szóból álló nevek egybe írva, vagy kötõjelesen igényelhetõk. A
szervezeti formára, szakmai ágra vonatkozó szavak, jelölések
elhagyhatók.’

A ‘computer’ nem szervezeti formára vagy szakmai ágra vonatkozik,
tehát nem hagyható el az ‘f1’ mögül, ezért a tanácsadó testület
megállapítja, hogy az ‘f1.hu’ domain vonatkozásában az igénylés nem
alapoz meg prioritást.

 

A Tanácsadó Testület megjegyzi, hogy az igénylõ prioritása
megalapozott lenne az ‘f1computer.hu’ illetve az ‘f1-computer.hu’ domain
nevek vonatkozásában.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. december 28.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.