Eseti állásfoglalások

Az euro-web.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 12/2001. (V. 02.)
Állásfoglalása

Az euro-web.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatos igény teljesíthetõsége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 591/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
május 02.-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A Media Design Kft. igénye nem teljesíthetõ.

Indokolás:

A Media Design Kft. az euro-web.hu domain név
vonatkozásában nem prioritásos igényt nyújtott be. A név regisztrációja
ellen az Euroweb Rt. képviselõje felszólalással élt. Az Euroweb Rt.
álláspontja szerint a domain név a Media Design Kft. általi használata
megtévesztõ lenne, a domainként igényelt kifejezés ugyanis az Rt.
ismert, bevezetett nevével egyezik meg. A TT 2000. december 12.-én kelt
levelében titkársága útján megkereste a Media Design Kft.
regisztrátorát, a MatávNet Kft.-t, és felhívta, hogy ügyfelét kérje fel
a névhasználati jogot megalapozó dokumentumok csatolására, mely
hiánypótlást a MatávNet nem teljesített.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint – az eltérõ,
kötõjeles írásmód ellenére – a domainként igényelt szó azonos az Euroweb
Rt. közismert, rövidített cégnevével: egyetért az Euroweb képviselõjének
álláspontjával, és megállapítja, hogy a domain név a Media Design Kft.
részére történõ kezelésbe adása megtévesztõ és jogellenes – az Euroweb
Rt. rövidített cégnevéhez fûzõdõ névkizárólagossági jogát sértõ –
lenne.

A Tanácsadó Testület a részletes jogi indokolást
mellõzi, ennek vonatkozásában vissza utal A nem gazdálkodó
szervezetek illetve a jogszabállyal létrehozott szervezetek prioritásos
igényeinek illetve a második szintû közdomainek létesíthetõségének
tárgyában hozott 3/2000. (V.10.) Elvi Állásfoglalás és A
Delegációs és Regisztrációs Szabályzat szerinti prioritásos igények és a
jogszabály alapján gyakorolható kizárólagos elsõbbségi jogok ütközésérõl
és a megtévesztõ domain név igénylés teljesítésének tilalma

tárgyában hozott 6/2000. (V.24.) Elvi Állásfoglalás indokolásában
foglaltakra.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 02.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.