Eseti állásfoglalások

Az eszak-alfold.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 25/2001. (V. 16.)
Állásfoglalása

Az eszak-alfold.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatos igény teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 270/2000. és 286/2000.
ügyszámon iktatott állásfoglalás kéréseket a Tanácsadó Testület a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta,
majd 2001. május 16-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti
szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A kérdéses domain név a Magyar Távirati Iroda
Rt.-nek adandó használatba.

Indokolás:

1. Az eszak-alfold.hu domain név
vonatkozásában egyrészrõl a Magyar Távirati Iroda Rt., másrészrõl az
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. nyújtott be az elsõ
esetében 2000. március 22.-én, a második esetében 2000. április 04.-én
nyilvántartásba vett nem prioritásos igényt.

2.

Tekintettel arra, hogy a név vonatkozásában
egyik igénylõ sem rendelkezett a delegációs és Regisztrációs
Szabályzatban meghatározott módon prioritásos jogokkal, valamint arra,
hogy jogszabály alapján egyik igénylõt sem illeti meg a domain névvel
egyezõ név vonatkozásában kizárólagos névhasználati jog, az idõrendben
elõbb benyújtott igénylés teljesítendõ.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 16..

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.