Eseti állásfoglalások

Az eladolakas.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

A Tanácsadó Testület 05/2013 (III

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai
Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

 

A
Tanácsadó Testület 11/2015. (VIII. 12.) sz. Állásfoglalása

 

Az
eladolakas.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(975/2015.
sz. ügy)

 

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti
ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ
szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’
szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az eladolakas.hu
domain név az eredeti Igénylõ KiberNet Kft. részére delegálható.

 

 

Indokolás

 

 

Az eladolakas.hu domain
nevet a KiberNet Kft. (HU 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., a
továbbiakban: Igénylõ) igényelte. Az igénylés ellen az Eladó Lakás
Kft
. ( a továbbiakban: Panaszos) határidõben benyújtott kifogással
élt és abban kérte a delegálás megtagadását, továbbá a saját részére történõ
delegálását.

 

Panaszos kifogásában elõadta: az
Eladó Lakás Kft. 2015. 05. 05-én alakult és ingatlanközvetítést végez. A
panaszban elismerte, hogy már a cég alakulásakor is foglalt volt az
eladolakas.hu, ezért kényszerûségbõl a kötõjeles változatot használta. Mivel
szerette volna mindenképp az eredeti írásmódú domain nevet, több regisztrátort
megbízott a név lefoglalásával. Azonban késõbb értesült, hogy az igénylõ
megelõzte, 2015. 07. 12-én. Álláspontja szerint az igénylés a
névkizárólagosság, illetve a névhasználat polgári jogi szabályait sérti.

 

Az Igénylõ részletes
ellenkérelmet terjesztett elõ. Kifejtette, hogy a domain nevet kiválasztáskor
ellenõrizte, ekkor „törlés elõtti parkolásban” listára került fel. Ez a dátum
2015. 05. 12. volt, míg a panaszos cégének bejegyzésére 2015. 05. 14-én került
sor.

 

Az igénylõ hivatkozott arra is,
hogy a panaszos magánszemély „visszadátumozott alapító okirattal” alapít
cégeket, és erre több példát csatolt hivatkozásként. Kiemelte, hogy a
cégalapító iratok benyújtásának dátuma késõbbi, mint a domain név felszabadulása.
További érve volt, hogy a keresõmotorból 11 600 000 találat jön elõ az „eladó
lakás” szókapcsolat keresésére. A kutyabarat-helyek.hu domain névvel
kapcsolatos TT állásfoglalásra is hivatkozott. Nyilatkozatot tett
ellenkérelmében a tisztességes használatra és a panaszos társaság jogainak
tiszteletben tartására.

 

A Tanácsadó Testület
eljárása során – a Panaszos hivatkozására tekintettel – megvizsgálta az
igénylés esetleges jogellenességét, különös tekintettel a TT korábbi elvi
állásfoglalásaira.

 

A Tanácsadó Testület ellenõrizte
a felek állításait, a kronológiai sorrendet, továbbá a panaszos által
hivatkozott weblapot.

 

A TT helytállónak találta a
panaszos állításait a tekintetben, hogy a domain név alatt jelenleg nincs
tartalom, azonban osztotta az igénylõ álláspontját is a tekintetben, hogy a nem
használat nem jelent lemondást a domain névrõl (ésszerû idõkereten belül).

 

A tárgybani domain név egy leíró
jellegû, egyszerû közszó-kapcsolat, amelynek az elõfordulási helye és
gyakorisága nagyon nagy szórást mutat. Amennyiben igaza lenne a panaszosnak,
minden hirdetés jogellenes névhasználatot valósítana meg.

 

Az Igénylõ helyesen hivatkozik a
TT gyakorlatára abban a körben, hogy az egyszerû közszavak, ezen alapuló
szókapcsolatok esetében még a prioritásokat is külön szükséges vizsgálni.
Önmagában az, ha egy társaságnak a cégneve valamely gyakran használt közszó,
nem jelenti azt, hogy jogot formálhat mindenki más elõtt a domain névre.

 

A fentiek alapján a TT
álláspontja szerint az igénylés teljesítésének jelenleg nincs jogi akadálya.

 

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag
sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt)
teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2015. augusztus 12.

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 ………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.