Eseti állásfoglalások

Az egyes idõszaki lapok sajátos nevébõl képzett domain nevek regisztrációjával kapcsolatos állásfoglalás kérések

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület
60/2000. (XI. 29.) Állásfoglalása

Az egyes idõszaki lapok sajátos
nevébõl képzett domain nevek
regisztrációjával kapcsolatos
állásfoglalás kérések

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
500/2000, 501/2000, és 562/2000. ügyszámon iktatott
állásfoglalás kéréseket a
Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2000. november 29.-i
ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

Az igényelt domain nevek az
igénylõk részére nem adhatók
használatba.

Indokolás:

A Nyilvántartó az 504/2000. sz.
ügyben a Satellit & Communication Kft. a sportfogadas.hu, az
501/2000. sz. ügyben a 11 Kft. a sportfogadas.hu, az 562/2000. sz.
ügyben az Imosoft Kft. a magyarkozlony.hu domain nevek
vonatkozásában benyújtott igényeit
terjesztette állásfoglalás kérés
végett a Tanácsadó Testület elé. A TT
Titkársága révén kiküldött
levelében ezt megelõzõen – 2000. augusztus 21. napján –
Igénylõk Regisztrátorait
hiánypótlásra kérte fel azzal, hogy a
közismertnek minõsülõ idõszaki lapok nevének domain
névkénti használatára jogosító
igazolást, dokumentumot az igénylésekhez
csatolják. Ez a megadott határidõn belül – 14 nap –
nem történt meg.

A Tanácsadó Testület az 5/2000
(V.24) és 6/2000. (V. 24.) Elvi
Állásfoglalásaiban kifejtettekkel összhangban
megállapítja, hogy az igénylések –
miután az azokban megjelölt, közismert
sajtótermékek (idõszaki lapok) címével
egyezõ nevek jogosulatlan használata más jogi
személyek névviselési jogának
sérelmét jelentené, illetve megtévesztõ,
vagy a névviselésre jogosultak
üzleti-gazdasági érdekeit sértõ lenne, a
névhasználati felhatalmazottságot pedig az
Igénylõk nem igazolták) nem teljesíthetk, a
Regisztrátoroknak a szerzõdéskötést vissza
kell utasítaniuk.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 29.

A Tanácsadó Testület
nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.