Eseti állásfoglalások

Az ecoinfo.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos TT állásfoglalás értelmezése

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület
67/2000. (XI. 29.) Állásfoglalása

Az ecoinfo.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatos TT
állásfoglalás értelmezése

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
532/2000. ügyszámon iktatott
állásfoglalás kérést a
Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2000. november 29-i
ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét
kifejez jelen eseti Állásfoglalást.

A kérdéses domainnév az
MTI-Eco Kft. részére delegálandó.

Indokolás:

A Tanácsadó Testület a
4/2000. (V. 10.) Állásfoglalásában
foglalkozott a 37/2000. ügyszám alatt iktatott ecoinfo.hu
domain név regisztrációjának
kérdéseivel. A Nyilvántartó azzal az
igénnyel fordult a Tanácsadó Testülethez, hogy
korábbi Állásfoglalását
értelmezze, s egyértelmûen jelölje meg, hogy a
két igénylõ – az A-Zs Büro Kft. és az MTI-Eco
Kft. – közül a név kinek delegálható. A
TT elé az állásfoglaláskérés
532/2000. ügyszámon került.

A TT hivatkozott
Állásfoglalásában kifejtette, hogy az
MTI-Eco Kft., mint igénylõ arra hivatkozott, hogy az ecoinfo
piacon bevezetett terméknév, melynek domainkénti
választására kizárólag az MTI-Eco
jogosult, más részére történõ
kiadása a 6/2000. (V.24.) EÁ értelmében
megtévesztõ és jogellenes lenne. A Tanácsadó
Testület a csatolt iratokat ismételten áttekintette,
és korábbi tárgybeli
állásfoglalását fenntartja.

A névre ugyancsak igénylést
beadott A-Zs Büro Kft. azon álláspontjával,
amely szerint az Internet Szolgáltatók
Tanácsának meg kell adnia a lehetséget egy kisebb
társaságnak arra, hogy az adott piaci szegmensben
megjelenhessen maradéktalanul egyet ért. Ez a piaci
megjelenés, valamely új szolgáltatás
bevezetése azonban csak a hatályos jogszabályok
tiszteletben tartásával történhet. Az A-Zs
Büro Kft. úgy véli, hogy az ecoinfo név nem
közismert, a névhasználat megtévesztõ
voltára csak a mögöttes tartalom ismeretében
kerülhet sor. Az igénylõ ezen
véleményével a TT nem ért egyet:
álláspontja szerint az igényelt domain és az
MTI-Eco által nyújtott szolgáltatás olyan
mértékben összeforrtak, hogy más
részére történõ használatba
adása megtévesztõ, de egyben jogellenes is lenne.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 29.

A Tanácsadó Testület
nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.