Eseti állásfoglalások

Az ausztraliakozpont.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 06/2004. (VII. 06.) sz. Állásfoglalása

Az ausztraliakozpont.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(650 /2004. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 650/2004. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. július 6-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A ausztraliakozpont.hu domain számára delegálandó.

Indokolás:

 

A 650/2004. “ausztraliakozpont.hu” domain igénylõje , Budapest (regisztrátora: SWI Kft.) volt. Az igény ellen az Ausztrália Központ Bt. (bejegyzés alatt), Budapest, nyújtott be regisztrátora (GTS-Datanet Kft.) útján kifogást, és magának igényelte a domaint.

A kifogás indoklása szerint az Ausztrália Központ Bt. (bejegyzés alatt) szabályos, bejegyzés alatt álló cég, és tevékenységéhez szükséges a domain. Álláspontja szerint a versenytárs cég ügyvezetõje – tudomást szerezve cégükrõl – saját nevén foglalt le olyan domaineket, amelyek a kérelmezõ tevékenységéhez kötõdnek.

Az idõben korábbi igénylõ elõadta, hogy õ az Ausztrál Oktatási Központ ügyvezetõ igazgatója. 1992. óta foglalkoznak ausztrál oktatási információs központként Magyarországon. Honlapjuk jelenleg is sok információt tartalmaz Ausztráliáról, jelen vitatott domaint új projektjükhöz igényelte. Egyben visszautasította a kifogást tevõ észrevételeit.

 

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy vizsgálata során nem talált olyan indokot, amely a tárgyi domain delegálását számára kizárta volna.

 

A Regisztrációs Szabályzat 1.4 pontja alapján prioritás csak bejegyzett cég neve alapján igényelhetõ, így a Tanácsadó Testület csak a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain, amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes; megbotránkozást vagy félelmet keltõ; vagy megtévesztõ. A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a domain név használata az igénylõ részérõl gyaníthatóan nem jogellenes, nem megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy megtévesztõ. Ez utóbbi vonatkozásában igénylõ, aki résztulajdonosa és ügyvezetõje egy Ausztráliával foglalkozó szervezetnek, gyaníthatóan nem használja megtévesztõen az igényelt domaint.

 

Fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület nem látott olyan okot, amely a fenti domain név delegálásánál a beérkezési sorrendtõl való eltérést indokolná.

Ennek alapján az „ausztraliakozpont.hu” domain a számára delegálandó.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2004. július 6.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.