Eseti állásfoglalások

Az apro-expressz.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület    05/2012. (III. 12.) sz. Állásfoglalása

Az apro-expressz.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(895/2012. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

Az apro-expressz.hu domain részére delegálható.

 

 

Indokolás:

 

A fenti domain delegálását („Panaszolt”) kérte, amely ellen az Expressz Magyarország Zrt. („Panaszos”) nyújtott be kifogást.

Panaszos a kifogását arra alapozta, hogy „Expressz” elnevezéssel több mint 20 éve folytat hirdetési tevékenységet és ezen elnevezést ismertté tette. Panaszos hivatkozott arra is, hogy elektronikus hirdetési szolgáltatásokat is nyújt, az expressz szót is tartalmazó domaineken. Ha a Panaszos valamely terméke más összetételû elnevezéssel került forgalomba, akkor is az elnevezés domináns eleme az Expressz szó volt. Álláspontja szerint: „A fogyasztók tehát az „expressz” szó és a hirdetés típusának kombinációjával képzett domainekrõl, megjelölésekrõl az Expresszre asszociálnak.” A Panaszos beadványában továbbá úgy tájékoztatta a Tanácsadó Testületet (TT), hogy a 166680 lajstromszámú EXPRESSZ szóvédjegy vonatkozásában „védjegyoltalommal rendelkezik”. Hivatkozott arra, hogy a Panaszolt domain használata a Panaszos ezen védjegyének bitorlását valósítja meg.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszos által említett, 166680 lajstromszámú, „EXPRESSZ” szóvédjegy oltalma a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (korábbi nevén: Magyar Szabadalmi Hivatal) online adatbázisa, illetve a Panaszos által becsatolt védjegy adatlap alapján 2010. május 24. napjával már megszûnt.

A TT már több ízben állást foglalt arról, hogy önmagában az „expressz” védjegy sem jogosítaná fel arra a Panaszost, hogy minden, e kifejezést tartalmazó szóösszetétel delegálását megakadályozza (ld. e tekintetben a „cegesingatlanexpressz.hu” regisztrációjával kapcsolatosan – ugyancsak jelen ügy Panaszosa által – bejelentett kifogások tárgyában született 01/2010. (I. 15.) sz. állásfoglalás, illetve a „shoppingexpress.hu” és a „shoppingexpressz.hu” regisztrációjával kapcsolatos 14/2010. (IX. 9.) sz. állásfoglalást) stb. Bizonyos karakterláncok kisajátítása nem engedhetõ meg, és ha egyébként az így képzett karakterláncok elkülöníthetõk, akkor azok megtévesztésre sem alkalmasak. A TT korábban is kifejtett álláspontja szerint, az „expressz” ill. „express” szavak a fogyasztók tudatában nem feltétlenül kapcsolódnak össze a Panaszos szolgáltatásaival, ez a megjelölés egyéb tevékenységekkel kapcsolatban is általánosan használatos.

A TT ugyanezen okokból a névválasztás és névhasználat jogellenességét és megtévesztõ jellegét sem találta megállapíthatónak. Megjegyzi a TT, hogy mind az „apro” mind az „expressz” általánosan használt szavak a magyar nyelvben, és a TT álláspontja szerint domain névként egymás mögé illesztve sem megtévesztõk a Panaszos szolgáltatásai tekintetében.

A fentiek alapján a TT az apro-expressz.hu domain igénylés esetében nem találta megállapíthatónak sem a jogellenességet, sem a gyaníthatóan megtévesztõ jelleget, ezért álláspontja szerint az igény javára teljesíthetõ.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. március 12.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.