Eseti állásfoglalások

Az alfoldihus.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 64/2001.
(VIII. 8.) Állásfoglalása

az alfoldihus.hu
domain név regisztrációjával
kapcsolatos igény teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
542/2000. ügyszámon iktatott
állásfoglalás kérést a
Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben
megtárgyalta, majd 2001. augusztus 8-i ülésén
4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’
szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül
elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ
jelen eseti
Állásfoglalást.

Az alfoldihus.hu domain név az Innovex ’97
Kft. részére nem regisztrálható.

Indokolás:

Az Innovex ’97 Kft.
igénylõnek, az alfoldihus.hu domain név
vonatkozásában benyújtott nem prioritásos
igénylését a Nyilvántartó a fenti
szám alatt iktatva terjesztette a Tanácsadó
Testület elé. A TT elé utalás
indokaként azt jelölte meg, hogy a domain név
közismert cégnévvel egyezik, így az
igénylés teljesítése jogsértõ lenne.
2000. augusztus 21-én kelt levelében a TT
titkársága útján felkérte
Igénylõ regisztrátorát, a SédNet Kft-t a TT
elé utalás indokainak és ügyfelük
névhasználati jogát megalapozó dokumentumok
csatolására. Ez a rendelkezésre álló
határidõn belül nem történt meg.

A Tanácsadó Testület
megállapította, hogy az Alföldi-Hús Rt. a
Békés Megyei Bíróság mint
Cégbíróság által 1997-ben bejegyzett
cégnév – az Alföldi-Hús Élelmiszeripari
és Kereskedelmi Részvénytársaság
rövidített cégneve. A Tanácsadó
Testület megállapította továbbá, hogy
abból az igénylés
benyújtásának idõpontjában hatályos
Regisztrácios Szabályzat alapján képezhetõ
az alfoldihus.hu domain név.

Ennek alapján – mint azt a TT 8/2000. sz. elvi
állásfoglalásában is kifejtette – a
cégkizárólagosság elvét
sértené, így jogellenes volna az alfoldihus.hu
domainnév használata gazdasági
tevékenység keretében olyan igénylõ
által, amely nem rendelkezik a
névkizárólagosság jogosultjának
felhatalmazásával.

Az igénylõ ill. regisztrátora a TT
titkárságának felszólítása
ellenére sem tett olyan nyilatkozatot, amelynek alapján
legalábbis valószínûsíthetõ lenne a
domainnév használatának jogszerûsége.

A fentiek alapján a TT
megállapította, hogy az alfoldihus.hu domain név az
Innovex ’97 Kft. részére nem
regisztrálható.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. 08. 08.

A Tanácsadó Testület
nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.