Eseti állásfoglalások

Az ahol.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 10/2000. (VIII. 23.)
Állásfoglalása

Az ahol.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan
bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 2/2000. ügyszámon
bejelentett Panasszal kapcsolatosan a Tanácsadó Testület hiánypótlási
felhívást adott ki, majd – a pótlásokra is figyelemmel – a panaszt
ismételten megvizsgálta. A Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2000. augusztus 23.-i ülésén 4 tag
jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül
elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ
jelen eseti Állásfoglalást.

Az ahol.hu domain név vonatkozásában a Tanácsadó
Testület a 11. Kft. igényét nem tartja teljesíthetõnek, miután az
Igénylés teljesítése az ahol.com domain név alatt 1997 óta folyamatosan
szolgáltatást nyújtó Hunnet Bt. (Hungarian Networks), mint piaci
versenytárs érdekét jogszabályba ütközõ módon sértené.

Indokolás:

A Tanácsadó Testület az ahol.hu domain név
igénylésével kapcsolatosan hiánypótlást rendelt el. A hiánypótlási
eljárás során bebizonyosodott, hogy a Hungarian Networks www.ahol.com domain
név alatt
1997 óta széles körben használt, közismert Internetes szolgáltatást tart
fent. A Hungarian Networks a hiánypótlás során csatolta a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma 2.2/6749/2000. sz., 2000. március 9.
napján kelt határozatát, mely a Hunnet Bt. javára az AHOL címû idõszaki
lap nyilvántartásba vételérõl rendelkezett. A Tanácsadó Testület
ismételten megállapítja, hogy az idõszaki lap nyilvántartásba vételérõl
szóló Határozat a 2000. március 1. napjától hatályos új Szabályzat
értelmében prioritásos igényt már nem alapoz meg. A Hunnet Bt.
(Hungarian Networks) az általa fenntartott, közismert internetes
szolgáltatás sajátos megnevezése vonatkozásában azonban jogvédelemben
részesül: a Tanácsadó Testület megtévesztõnek, s ezért a – a TT 6/2000.
(V.24.) Elvi Állásfoglalásában 2.3, 2.7, 2.8 pontjaiban részletesen is
kifejtett jogi érvekre tekintettel – a Szabályzat 5.6.c pontjába
ütközõnek tartaná, ha a domain név a 11 Kft. részére delegálásra
kerülne.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2000. augusztus 23.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.