Eseti állásfoglalások

Az abn.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos regisztrációs igények teljesíthetsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület
68/2000. (XI. 29.) Állásfoglalása

Az abn.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatos
regisztrációs igények
teljesíthetsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
534/2000. ügyszámon iktatott
állásfoglaláskérést a
Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2000. november 29.-i
ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A feltett kérdésre
válaszolva, s a rendelkezésre álló adatokra
támaszkodva a TT álláspontja az, hogy az ABN
Könyvvizsgáló Iroda igénye
teljesíthetõ.

 

Indokolás:

 

A Tanácsadó Testület a 1/2000.
(IV. 5.) Elvi Állásfoglalása
Mellékletében foglalkozott a 84/2000. ügyszám
alatt iktatott abn.hu domain név
regisztrációjának kérdéseivel. A TT
hivatkozott Állásfoglalásában kifejtette,
hogy az ABN Consult Tanácsadó Kft., mint igénylõ
rövidített cégneve alapján prioritásos
igénylõnek nem tekinthet.

A kérdéses domainnév
vonatkozásában jelenleg két nem prioritásos
igénylést tart az ISZT nyilván: ezeket
és az ABN Consult Tanácsadó Kft.
(rövid neve ABN Consult Kft.) nyújtotta be.
Prioritásos igényként került –
rövidített cégneve alapján –
nyilvántartásba az ABN Könyvvizsgáló
Iroda Kft. (rövidített nevén ABN Kft.) igénye.
A Nyilvántartó a TT elõtt 534/2000. sz. alatt iktatott
állásfoglaláskérésében annak
eldöntését kérte a Testülettõl, hogy
állapítsa meg, a három igénylõ
közül jogszerûen kit illet a domainnév
használatba vételének lehetõsége.

A TT úgy látja, hogy
igénye a Delegációs és
Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja alapján
nem teljesíthetõ, miután a név
részére történ használatba adása
megtévesztõ lenne. Magyaroszágon több olyan jogi
személy mûködik, melynek nevében e betûszó
valamilyen formában szerepel, azonban a
nevet magánszemélyként igényelte. A
részére történõ delegálás e
szervezetek gazdasági érdekeit sértené,
megtévesztõ és jogellenes lenne.

Prioritásos igénylõnek – a TT
hivatkozott állásfoglalását
megerõsítve – az ABN Consult sem tekinthetõ. Az ABN
Könyvvizsgáló Iroda azonban – rövidített
cégneve alapján – prioritásos igénylõnek
minõsül.

 

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 29.

A Tanácsadó Testület
nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.