Eseti állásfoglalások

Az 7/2000. (V.31.) Elvi Állásfoglalás elfogadása és közzététele óta bejelentésre került, az Elvi Állásfoglalás tárgyi hatálya alá tartozó egyedi ügyekben hozott döntések

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 30/2000. (VIII. 30.)
Állásfoglalása

Az 7/2000. (V.31.) Elvi Állásfoglalás elfogadása és
közzététele óta bejelentésre került, az Elvi Állásfoglalás tárgyi
hatálya alá tartozó egyedi ügyekben hozott döntések

tárgyában

A Tanácsadó Testület 7/2000. (V. 31.) sz.
A Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegyek, ill. a
Magyar Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott védjegybejelentésben szereplõ
megjelölések domainnévként való választhatóságával kapcsolatos egyes
kérdések
tárgyában hozott Elvi Állásfoglalása elfogadása óta
a Testület elé számos olyan ügy került, mely az Elvi Állásfoglalás
tárgyi hatálya alá tartozik. Az ügyek a SZESZ szerint bejelentésre és
tárgyalásra kerültek, illetõleg egyes korábban már bejelentett ügyek
döntésre elõkészítése befejezõdött.

A Tanácsadó Testület 2000. augusztus 30.-i ülésén 4
tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ
tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye
nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület az alábbi, a Testület elé utalt
ügyekben – a Testület már nyilvánosságra hozott Elvi Állásfoglalásaiban,
így különösen az 7/2000. (V. 31). sz. Elvi Állásfoglalásban
kifejtettekre tekintettel – az egyes igénylések vonatkozásában a
következõ döntést hozta:

 

Ügyszám

Szolgáltató, amelynél a panaszt tették,
vagy amely jelzéssel élt

A vitatott vagy vitatható

domainnév

Panaszos vagy a vitatott domainre igényt
bejelentõ

Az egyedi igénylésre vonatkozó
TT-döntés

215

Interware

SABENA

A SABENA nemzetközi védjegy, amelynek oltalma Magyarországra is
kiterjed; belföldön jóhírnevet élvez és ezért fokozott védelem alatt
áll; az igényléshez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység
körében való használatára irányuló szándék;

a delegálást el kell utasítani, és az igénylõnek másik nevet kell
választania domainje azonosítására.

296

Elender

Camel

R.J. Reynolds Tobacco GmbH

A ‘Camel’ lajstromozott védjegy;

belföldön jóhírnevet élvez és ezért fokozott védelem alatt áll; az
igényléshez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében
való használatára irányuló szándék;

a delegálást vissza kell vonni.

299

Integrity

Stihl

Andreas Stihl

Kereskedelmi Kft.

A STIHL nemzetközi védjegy, amelynek oltalma Magyarországra is
kiterjed; az igényléshez nyilvánvalóan társul társul a domain gazdasági
tevékenység körében való használatára irányuló szándék;

a delegálást vissza kell vonni.

188 és

189

?

Mountainbike

és

Egyik igény sem rendelkezik prioritással, közöttük az igénylés
idõrendje dönt.

182 és

309

Datanet

Metabo

és

Metabo Bt.

A ‘Metabo’ nemzetközi védjegy, amelynek oltalma Magyarországra is
kiterjed; a jogosultja a védjegylajstrom szerint is a Metabowerke GmbH
& Co.;

a domaint a prioritással rendelkezõ igénylõnek, a METABO Bt.-nek kell
delegálni.

156

?

GATORADE

Vita-Drinks Kft.

A GATORADE nemzetközi védjegy, amelynek oltalma Magyarországra is
kiterjed; az igényléshez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági
tevékenység körében való használatára irányuló szándék;

a delegálást el kell utasítani, és az igénylõnek másik nevet kell
választania domainje azonosítására.

 

 

303

 

 

Integrity

 

 

Electrolux és

Elektrolux

 

 

Electrolux

Lehel Kft.

 

 

A delegálást vissza kell vonni; megtévesztés és védjegybitorlás
miatt.

313

MATÁVnet

ramsa,

matsushita

Panasonic

Magyarország Kft.

A domain nevek delegálhatók a Panasonic Magyarország
Kft.-nek

301

EuroWeb

SZIMIKRON

HP Computer Kft. és

SZIMIKRON Ipari Kft.

A SZIMIKRON védjegy jogosultja a SZIMIKRON Ipari Kft; az igényléshez
nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való
használatára irányuló szándék;

a delegálást vissza kell vonni és a domaint a SZIMIKRON Ipari Kft.
számára kell delegálni.

316

EuroWeb és

SÉDNET

Vianni

Innovex ’97 Kft. és

Vianni Kft.

A ‘Vianni’ védjegy jogosultja a Vianni Kft., az igényléshez
nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való
használatára irányuló szándék;

a delegálást vissza kell vonni és a domaint a Vianni Kft. számára
kell delegálni.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2000. augusztus 30.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.