Eseti állásfoglalások

Az 1/2000. (IV.5.) Elvi Állásfoglalás elfogadása és közzététele óta bejelentésre került, az Elvi Állásfoglalás tárgyi hatálya alá tartozó egyedi ügyekben hozott döntések

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 5/2000. (V. 31.)
Állásfoglalása
Az 1/2000. (IV.5.) Elvi Állásfoglalás elfogadása és közzététele óta
bejelentésre került, az Elvi Állásfoglalás tárgyi hatálya alá tartozó
egyedi ügyekben hozott döntések
tárgyában

A Tanácsadó Testület 1/2000. (IV. 5.) a cégnév
alapján prioritást élvezõ igények névválasztásának jogszerûsége
tárgyában hozott Elvi Állásfoglalása elfogadása óta a Testület elé
számos olyan ügy került, mely az Elvi Állásfoglalás tárgyi hatálya alá
tartozik. Az ügyek a SZESZ szerint bejelentésre és tárgyalásra kerültek,
illetõleg egyes korábban már bejelentett ügyek döntésre elõkészítése
befejezõdött.

A Tanácsadó Testület 2000. május 31.-i ülésén 5 tag
jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül
elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ
jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület az alábbi, a Testület elé
utalt ügyekben – a Testület már nyilvánosságra hozott Elvi
Állásfoglalásaiban, így különösen az 1/2000. (IV. 5). sz. Elvi
Állásfoglalásban kifejtettekre tekintettel az egyes igénylések
vonatkozásában a következõ döntést hozta:

Ügy-szám

Szolgáltató, ahol a panaszt tették, vagy amely jelzéssel
élt

A vitatott vagy vitatható domain név

Panaszos, vagy a domainre igényt bejelentett

Az egyedi Igénylésre vonatkozó TT döntés

102

Integrity Kft.

kamat.hu

Kamat.hu Befektetési Kft.

A Kft. prioritásos igénye a domain névre nem megalapozott.

103

Integrity Kft.

szabadido.hu

Szabadidõ.hu Programszervezõ Bt.

A Bt. prioritásos igénye a domain névre nem megalapozott.

104

Integrity Kft.

telek.hu

Telek.hu Ingatlanközvetítõ Bt.

A Bt. prioritásos igénye a domain névre nem megalapozott.

243

TiszaneT Rt.

kiskun.hu

KISKUN Rt.

A Kiskun Rt. rövidített cégneve alapján jogosult a domain
használatára, a Szabályzat 12.1 pontjába az igénylés nem ütközik, miután
Kiskun nevû település Magyarországon nincs, így annak helyi
önkormányzatának kizárólagos névválasztási jogát az Igénylés nem
sérti.

244

Telnet Magyarország Kft.

netbank.hu

HBW Express Takarékszövetkezet

A Netbank.hu Szoftverfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
rövidített cégneve alapján (Netbank.hu Kft.) a domain név prioritásos
igénylõjének nem tekinthetõ, névhasználati joga a netbankhu.hu,
netbank-hu.hu stb. domain nevek vonatkozásában azonban kizárólagos.

246

Telnet Magyarország Kft.

taxi.hu

Taxi.hu Bt.

A Taxi.hu Betéti Társaság cégneve alapján a domain név prioritásos
igénylõjének nem tekinthetõ, névhasználati joga a taxihu.hu, taxi-hu.hu
stb. domain nevek vonatkozásában azonban kizárólagos.

277

DÉLTÁV RT.

neon.hu

Neon Multimédia Kft.

A Neon Multimédia Kft. a Csongrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Tanúsítványa (2000. Április 4.) alapján bejegyzési kérelmet nyújtott be.
A TT álláspontja szerint a bejegyzés alatt álló cég neve a Szabályzat
szerinti prioritást nem alapozza meg.

279

Hungary Network

szaktudas.hu

Mezõgazdasági Szaktudás Kft.

A Kft. cégneve alapján nem tekinthetõ prioritásos igénylõnek. A TT
véleménye szerint a ‘szaktudás’ szó általános fogalom, a cég sajátos
tevékenységével a ‘mezõgazdasági’ szóösszetétellel forrott össze, a
‘szaktudás’ szó domain névkénti használata a névhasználatra
egyébként

(a Szabályzat vagy jogszabály alapján) jogosultak részérõl nem
tekinthetõ megtévesztõnek, a Mezõgazdasági Szaktudás Kft. érdekeit
sértõnek.

281

23VNET Kft.

mtb.hu

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt.

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. a cégneve alapján prioritásos
igénylõnek nem minõsíthetõ ugyan, de a Bank teljes nevébõl képzett
rövidítés széles körben elterjedt, a Bankkal, az általa nyújtott
szolgáltatásokkal összeforrott, harmadik személy részérõl történõ
használata megtévesztõ lenne. A TT. a Bank névhasználati jogát
elismeri.

288

Matávnet

laudaair.hu

Lauda Air Luftfahrt AG Kereskedelmi Képviselete

A Lauda Air magyarországi kereskedelmi képviselete prioritásos
igénylõnek minõsül, a név domain névkénti használata harmadik személyek
részérõl megtévesztõ és jogellenes lenne.

290

Elender Rt.

theatre.hu

Magyar Színházi Portál (Idõkerék Kft.)

A TT nem vitatja, hogy a Magyar Színházi Portál létrehozása fontos a
magyar színházak számára, ám a domain névhéz névhasználati jogra
alapozott vagy Szabályzat szerinti prioritása sem az Európai Színházi
Uniónak, sem az Idõkerék Kft.-nek nem állapítható meg.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.  

Budapest, 2000. május 31.

A Tanácsadó Testület nevében:

  

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.