Eseti állásfoglalások

A ziener.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 26/2011 (VIII. 08.) sz. Állásfoglalása

 

A ziener.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(870/2011. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes tag ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A ziener.hu domain név a VK Sport s.r.o. javára nem delegálható.

 

 

Indokolás

 

A ziener.hu domain nevet a VK Sport s.r.o. (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2011. július 6-án. Az igény ellen a Franz Ziener GmbH&Co. (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással, és kérte a delegálás megtagadását.

 

Panaszos kifogásában elõadta, hogy a közösségi védjegyrõl szóló 207/2009/EK Tanácsi rendelet (KVR) 9. cikk b) pontja értelmében a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a közösségi védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint a megjelölés és a közösségi védjegy árujegyzékében szereplõ áruk illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. Panaszos hivatkozott a „ZIENER” közösségi védjegyre, amely a 24, 25 és 28. áruosztályokra került bejelentésre. Panaszos hivatkozott a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjára, amely értelmében nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes. Álláspontja szerint a Panaszolt megsértette a hivatkozott jogszabályokat, és ezekre építve kifogásolta, hogy Panaszolt olyan domain nevet választott, ami nagymértékben összetéveszthetõ saját védjegyével és cégnevével. Panaszos ugyancsak kérte a Domainregisztrációs Szabályzat 9. pontja alapján

 

Panaszolttól az üggyel kapcsolatban beadvány nem érkezett.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során a kérdéses domain név megtévesztõ voltát és a delegálás esetleges jogellenességét vizsgálta. A testület a ziener.hu domain neveket megtévesztõnek találta. A jogellenesség KVR 9. cikk b) pontjára alapozott megállapításának feltétele, hogy a Panaszolt a domain nevet gazdasági tevékenysége körében továbbá azonos vagy hasonló áruk illetve szolgáltatások körében használja. Adott esetben Panaszolt (részben Panaszos disztribútoraként is) Panaszoséhoz nagymértékben hasonló áruk kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság. A Testület a védjegybitorlás gyanúját megalapozottnak találta. A ziener.hu domain név a Panaszos védjegyével megegyezõ „ziener” megjelölést tartalmazza. A ZIENER védjegy ruházati és sportáru területen van védve, Panaszolt pedig hasonló termékek forgalmazásával foglalkozik, a nevébõl is következõen.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a Panaszolt által választott ziener.hu domain nevek részére nem kerülhetnek delegálásra.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. 08. 08.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.