Eseti állásfoglalások

A zenithmedia.hu domain névre bejelentett igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 43/2000. (X. 18.)
Állásfoglalása

A zenithmedia.hu domain névre bejelentett igény
teljesíthetõsége

tárgyában

 A TT elõtt 365/2000. ügyszámon iktatott
állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. október
18.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a
jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a
rendelkezésre álló iratok alapján az igénylõ Bates Saatchi & Saatchi
Kft. javára az igényelt domain név – a még hiányzó igazolások
becsatolása után – regisztrálható.

Indokolás:

 A Bates Saatchi & Saatchi Kft. az Euroweb Internet Szolgáltató Rt.-n,
mint
Regisztrátoron keresztül nyújtotta be igényét a zenithmedia.hu domain
névre. A zenithmedia közismert, külföldön fenntartott internetes
szolgáltatás (www.zenithmedia.com), kereskedelmi név.

A TT Titkársága révén 2000. augusztus 21. napján
levélben tudatta a Regisztrátorral, hogy a domain név választása a
Delegációs és regisztrációs Szabályzat 5.6 pontjában foglaltakkal
ellentétesnek tûnik, a jogosulton kívüli használata gyaníthatóan
jogellenes és megtévesztõ lenne, egyben felkérte a Regisztrátort, hogy
ügyfele megkeresésével 14 napos határidõ tûzése mellett csatoljon olyan
dokumentumot, iratot, mely a névhasználati jogosultságot meg tudja
alapozni.

2000. szeptember 22.-én a Kft. IT Managere fax
válaszában a Regisztrátor tudomására hozta, hogy a Zenith Média
Magyarországon a Bates, Saatchi & Saatchi Reklámügynökség Kft.
Divíziójaként mûködik, egyben jelezte, hogy az anyacég cégnevének a
használatához a szükséges engedélyeket, nyilatkozatokat és igazolásokat
bekérte.

Mindezek alapján a TT megállapítja, hogy a www.zenithmedia.hu
domain név az igénylõ
Bates, Saatchi & Saatchi Kft. részére történõ használatba adásának –
a szükséges igazolások csatolása után – nincs akadálya. A csatolandó
iratokból egyértelmûen ki kell tûnni annak, hogy a jogosult a cégnév
magyarországi nemzeti fõdomain alatti domain névkénti használatba
vételére az Igénylõt feljogosította.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. október 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.