Eseti állásfoglalások

A zdnet.hu domain névre bejelentett igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 42/2000. (X. 18.)
Állásfoglalása

A zdnet.hu domain névre bejelentett igény
teljesíthetõsége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 364/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd
2000. október 18.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti
szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a
rendelkezésre álló iratok alapján az igénylõ Geomédia Rt. javára az
igényelt domain név nem regisztrálható.

Indokolás:

 A Geomédia Kiadói Rt. az Euroweb
Internet Szolgáltató Rt.-n, mint regisztrátoron keresztül nyújtotta be
igényét a zdnet.hu domain névre. A zdnet közismert, külföldön
fenntartott internetes portál (www.zdnet.com), kereskedelmi név, a
szolgáltatás sajátos elnevezése védjegyoltalom alatt áll (ZDNet and the
ZDNet logo are registered trademarks of Ziff Davis Inc.) A TT
álláspontja szerint a ZDNet védjegyoltalom alá vont elnevezés a jó
hírnevû, széles körben ismert védjegyek körébe tartozik.

A TT Titkársága révén 2000. augusztus 21. napján
levélben tudatta a Regisztrátorral, hogy a domain név választása a
Delegációs és regisztrációs Szabályzat 5.6 pontjában foglaltakkal
ellentétesnek tûnik, a jogosulton kívüli használata gyaníthatóan
jogellenes és megtévesztõ lenne, egyben felkérte a Regisztrátort, hogy
ügyfele megkeresésével 14 napos határidõ tûzése mellett csatoljon olyan
dokumentumot, iratot, mely a névhasználati jogosultságot meg tudja
alapozni.

A megadott határidõn belül ilyen igazolás
becsatolásra nem került. Mindezek alapján a TT megállapítja, hogy a www.zdnet.hu
domain név az igénylõ
Geomédia Rt. részére történõ használatba adása megtévesztõ és jogellenes
lenne. A kérdéses domain név kizárólagos joggal a
védjegyoltalomra jogosult ZDNet Inc., illetve az általa a
védjegyhasználatra igazoltan feljogosított személy vagy szervezet
részére regisztrálható.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. október 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.