Eseti állásfoglalások

A zar.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai
Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A
Tanácsadó Testület 03/2018. (III. 13.) sz. Állásfoglalása

 

A
zar.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan
bejelentett panasz

 

(1037/2018.
sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a
fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a
SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával,
különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

A zar.hu domain
név a Crispy Kft. részére delegálható.

 

Indokolás:

 

A zar.hu domain delegálását
a Crispy Kft. (Panaszolt) igényelte az Intronet Kft.
regisztrátortól, amely ellen
(„Panaszos”) nyújtott be
kifogást a DotRoll Kft. regisztrátornál.

A  Panaszos
elõadta, hogy hosszú
ideig volt birtokában a domain név, azonban sajnálatos körülmények miatt nem
hosszabbította meg. A panaszos kiemelte, hogy családi vállalkozásuk zárcserével
foglalkozik, ezért fontos számukra a honlap. Utalást tett arra, hogy a
Panaszolt képviselõje rosszhiszemû, mert korábban számukra dolgozott és
tisztában lehetett azzal, hogy a domain fontos a Panaszos másik családi
vállalkozása (Acélpajzs Kulcs Kft) számára.

 

A Panaszolt is rövid
nyilatkozatott tett és elõadta az alábbiakat: az igénylését jogszerûen adta le,
zárakat szeretne reklámozni és a domain elnevezése jól rangsorolt a google
keresõben, több más hasonló oldala van. Nyilatkozott, hogy álláspontja szerint
valótlanok a panaszos állításai.

 

A TT a felek nyilatkozatai és a
rendelkezésre álló iratok alapján döntött. A TT állandó gyakorlata hasonló ügyekben,
hogy amennyiben adminisztratív hiba miatt szabadul fel egy domain név, az új
igénylõ jogai nem csorbíthatók.

 

Az iratokból megállapítható, hogy
az új igénylõ jóhiszemûen és jogszerûen igényelte a felszabadult domain nevet.
A „zar.hu” domain ékezetes alakja, a zár, egy egyszerû magyar közszó, így a
„first comes forst served” elve kell, hogy érvényesüljön az esetében. 

 

A jelen esetben a TT nem talált
olyan körülményt, amely az új igénylõ rosszhiszemûségére utalt volna. Az, hogy
esetleg ismerte a Crispy Kft. képviselõje a korábbi domain használót, nem
jelent rosszhiszemûséget (bár ezt az állítást a Panaszos vitatta). A TT
eljárási keretei közé nem tartozik a felek állításainak vizsgálata, a jelen
esetben annak van jelentõsége, hogy más jogszabály megsértése az igénylés
kapcsán nem gyanítható.

 

 

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag
sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt)
teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

 

Budapest, 2018. március 13.

 

A Tanácsadó Testület
nevében:

 

 

 

 

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.