Eseti állásfoglalások

A wellness.hu domain névre vonatkozó állásfoglalás kérés

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 14/2000. (VIII. 23.)
Állásfoglalása

A wellness.hu domain névre vonatkozó

állásfoglalás kérés

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 308/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd
2000. augusztus 23.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti
szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület a jelenleg rendelkezésére
álló iratok alapján érdemi állásfoglalást hozni nem tud.

Indokolás:

Az igénylõ Fittnes Trade Warex Kft kérelmében
felsorolja, hogy miért kivánja megszerezni a wellness.hu domain nevet.
Az iratokból nem állapítható meg, hogy a felterjesztés miért történt, a
TT felkéri a Regisztrátort (Datanet), hogy a vonatkozó iratokat
legkésõbb 2000. szeptember 15. napjáig csatolja.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. augusztus 23.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.