Eseti állásfoglalások

A voltaren.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 22/2001. (V.16.)
Állásfoglalása

A voltaren.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt az alábbi ügyszámon
bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
május 16-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A voltaren.hu domain nem adható használatba
számára. A voltaren.hu domain használatba adható a Novartis
AG. számára.

Indokolás:

 

A 400/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó a (Szeged), regisztrátora: Nextra Kft. (2000. 03. 03.) és Novartis
AG. (Basel, CH) regisztrátora: Nextra Kft (2000. 09. 25.)
voltaren.hu domain név vonatkozásában benyújtott igényeit
terjesztette állásfoglalás kérésére a Tanácsadó Testület elé.

A ‘Voltaren’ megjelölés az 5. áruosztályban
gyógyszerkészítmények kapcsán R 215.704 szám alatt védjegyoltalommal
rendelkezik. Az ismert védjegy jogosultja az egyik igénylõ, Novartis AG,
akinek igénye prioritásos, a számára történõ használatba adás nem
eredményez jogellenes helyzetet.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 16.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.