Eseti állásfoglalások

A vita.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 62/2001.
(VIII. 8.) Állásfoglalása

a vita.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatos igény
teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
544/2000. ügyszámon iktatott
állásfoglalás kérést a
Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben
megtárgyalta, majd 2001. augusztus 8-i ülésén
4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’
szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül
elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ
jelen eseti
Állásfoglalást.

A vita.hu domain név a 11. Kft.
részére regisztrálható.

Indokolás:

A 11. Kft. igénylõnek, a vita.hu
domain név vonatkozásában benyújtott nem
prioritásos igénylését a
Nyilvántartó a fenti szám alatt iktatva
terjesztette a Tanácsadó Testület elé. A TT
elé utalás indokaként azt jelölte meg, hogy a
domain név védjeggyel egyezik, így az
igénylés teljesítése jogsértõ lenne.
2000. augusztus 21-én kelt levelében a TT
titkársága útján felkérte
Igénylõ regisztrátorát, a Kibernet Kft-t a TT
elé utalás indokainak és az
ügyfelük névhasználati jogát
megalapozó dokumentumok csatolására. Ez a
rendelkezésre álló határidõn belül nem
történt meg.

A Tanácsadó Testület
megállapította, hogy a ‘vita’ szó
Magyarországon a Vitasoy International Holdings Limited
javára, a 29. és 32. áruosztályban
bejegyzett szóvédjegy, továbbá azt, hogy
abból az igénylés
benyújtásának idõpontjában hatályos
Regisztrációs Szabályzat alapján
képezhetõ a vita.hu domain név.

A Tanácsadó Testület
döntésének meghozatalánál azonban
figyelembe vette azt is, hogy a ‘vita’ szó a fenti – latinul
életet jelentõ – értelmén túl egy sokkal
gyakoribb, általános jelentést is hordoz a magyar
nyelvben. A vita mint gondolatok ütköztetése
általános, közösségi jellegû
tevékenység, amelyhez egyébként
különösen alkalmas eszközként szolgál
az Internet is.

Ennek alapján a TT álláspontja
szerint a vita.hu domainnév használata, a vita szó
hagyományos jelentésével
összefüggésben általában nem is
valósít meg gazdasági tevékenységet.
Amennyiben pedig a domain használata szintén az
említett értelemben, de gazdasági
tevékenység keretében valósulna meg,
úgy sem sértené a hivatkozott védjegy
jogosultjának jogait mindaddig, amíg a domain-nel
összefüggõ tevékenység nem érinti a
megjelölt áruosztályokat. Természetesen ha a
domain-t fenntartója a fenti áruosztályokkal
összefüggésben használja és
gazdasági tevékenység körében,
úgy ezzel védjegybitorlást valósít
meg, amely a Regisztrációs Szabályzat 5.4 pontja
alapján a domain delegáció
visszavonásával jár.

A fentiek alapján a TT az említett
figyelmeztetéssel megállapította, hogy a vita.hu
domain név a 11. Kft. részére
regisztrálható.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. 08. 08.

A Tanácsadó Testület
nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.