Eseti állásfoglalások

A valis.hu domainnév regisztrációjával kapcsolatos igény

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 59/2001. (VII.18.)
Állásfoglalása

A valis.hu domainnév regisztrációjával kapcsolatos
igény

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 38/2000 ügyszámon
bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
július 18-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A valis.hu domain a rendelkezésre álló adatok
alapján nem adható használatba az azt igénylõ Conimex Kft. számára.

Indokolás:

 

A 38/2000 sz. ügyben prioritás nélkül nyújtott be
igénylést a Conimex Kft. az Elender Informatikai Rt. regisztrátornál. Az
igénylés ellen a Wallis Rt. emelt kifogást a hangalak hasonlóságára és
így megtévesztés lehetõségére hivatkozva.

A TT megállapítja, hogy a ‘wallis’ szó mint cégnév,
kereskedelmi név és védjegy többszörös jogvédelem áll a Wallis Rt.
számára. A hozzá hasonlító szavak domainkénti bejegyzése így
gyaníthatóan jogellenes illetve megtévesztõ lenne.

A TT álláspontja szerint a néhány betû eltérés és a
hangalak azonossága olyan mértékben hasonlóvá és összetéveszthetõvé
teszi a ‘valis’ domain nevet a ‘wallis’ szóval, hogy az igénylés nem
teljesíthetõ.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. július 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.