Eseti állásfoglalások

A tv-18.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest,
Victor Hugo u. 18-22.

 

 

A Tanácsadó Testület 10/2007. (III. 12.) sz. Állásfoglalása

a tv-18.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(734/2006. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 734/2006. számon bejelentett ügyet a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2007. március 12-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A tv-18.hu domain az igénylõ Whitehall’s Kft részére delegálandó.

Indokolás:

 

 

A Whitehall’s Kft. 2006. november 21-én regisztrátora, az Interware Zrt útján, prioritás nélkül igényelte a tv-18.hu domain nevet.

 

Az igénylés ellen a Virtual Playground Kft nevében Holman Endre ügyvezetõ nyújtott be kifogást mely szerint a Tv18 egy közismert televíziós csatorna neve, azaz közismert mûsorszolgáltatás és kereskedelmi név. A tv-18.hu domain igénylõje nem azonos a mûsorszolgáltatóval és nem jogosult a mûsorszolgáltató nevében a domain használatát kérni.

 

A kifogást elõterjesztõ hivatkozott az ORTT.hu honlapra, amelyben a megadott vezetékes mûsor szolgáltatók jegyzékében a TV18 vagyis a Budapest, XVIII. kerületi helyi TV csatorna mûsorszolgáltatója a John Chris Bt. A panaszos csatolta a John Chris Reklámszervezõ, Kereskedelmi Szolgáltató Bt, 2006. október 10-én kelt, nem cégszerûen aláírt, de két tanúval ellátott meghatalmazását, mely szerint a John Chris Bt meghatalmazó hozzájárul, hogy a Virtual Playground Kft meghatalmazott, a tv18.hu domain nevet a saját nevére regisztráltassa. A panaszos az igénylõ kérelmének elutasítását a Domain Regisztrációs Szabályzat  2.2.2.c.) pontja alapján (megtévesztés) kérte.

 

Az igénylõ Whitehall’s Kft. észrevételében elõadta, hogy a Kft egy televíziós mûsorgyártó és mûsorszolgáltató vállalkozás, amely 2007. január 1-tõl üzemelteti a Budapest Fõváros XVIII. kerületi Pestszentlõrinc–Pestszentimre Önkormányzatának televízióját a TV18-at. Céges iratait és a 2006. 12. 19-én aláírt üzemeltetési szerzõdés másolatát beadványához csatolta. Állítása szerint a TV18 jelenlegi üzemeltetõje a Whitehall’s Kft., és így véleményük szerint a régebbi üzemeltetõ a domain névre igényt nem tarthat.

 

Megtévesztõnek minõsíti a Virtual Playground Kft. indoklását is, mivel az a 2006. 10. 04-i állapotot tükrözi, ugyanakkor az ORTT 2006. november 22-23-án tartott ülése tárgyalta John Chris Bt. TV18-ra vonatkozó mûsorszolgáltatási jogosultságát, amelyet döntésében törölt is. (1040/ 2006. sz. határozat) A mûsorszolgáltatási jogosultság törlése mellett a John Chris Bt-nek a vezetékes mûsorszolgáltatók sorából való törlése is megtörtént, az azóta elért nyilvántartásokban a John Chris Bt. már nem szerepel. Az igénylõ bizonyítékul ORTT weboldalakra is hivatkozott.

 

A Tanácsadó Testület (TT) áttekintve a rendelkezésére álló dokumentumokat megállapítja, hogy a kifogást elõterjesztõ Virtual Playground Kft. kérelme nem tartalmaz olyan bizonyítékokat, amely kifogását alkalmassá tenné a Whitehall’s Kft. igényének elutasítására.

 

Az igénylõ által benyújtott iratok megfelelõen bizonyítják, hogy kellõ jogosultsággal rendelkezik a TV18 üzemeltetésére, ezt a helyzetet bizonyítják az ORTT hatályos weblapján található adatok is.

 

A Domain Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja szerint az egyes igények teljesítése általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik (first come, first served).

 

A TT megállapítja, hogy a megadott adatok alapján nem merült fel olyan tény, amely a fenti delegálási elv alkalmazását meggátolná, ezért a tv-18.hu domain nevet a Whitehall’s Kft. részére kell használatba adni.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2007. március 12.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.