Eseti állásfoglalások

A trelock.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 32/2011. (X. 10.) sz. Állásfoglalása

 

A trelock.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(878/2011 sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A trelock.hu domain név a Bringaland Kft. részére nem delegálható.

 

 

Indokolás

 

A Trelock GmBH (Jahoann-Krane-Weg 37 D-48149 Münster, Németország, „Panaszos”) jogi képviselõje útján nyújtott be kifogást a Bringaland Kft. igénylése ellen.

 

A Panaszos elõadta, és bizonyította, hogy jogosultja a 000922825 lajstromszámú TRELOCK közösségi védjegynek.

 

Jogi érvelésében a Panaszos elõadta, hogy a közösségi védjegyrõl szóló 207/2009/EK Tanácsi rendelet (KVR) 9. cikk b) pontja értelmében a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a közösségi védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint a megjelölés és a közösségi védjegy árujegyzékében szereplõ áruk illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. Panaszos hivatkozott a „TRELOCK” közösségi védjegyre, amely a 6, 12 és 20. áruosztályokra került bejelentésre. Panaszos hivatkozott a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjára, amely értelmében nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes. Álláspontja szerint a Panaszolt megsértette a hivatkozott jogszabályokat, és ezekre építve kifogásolta, hogy Panaszolt olyan domain nevet választott, ami nagymértékben összetéveszthetõ saját védjegyével.

A Panaszos a Panaszolt cégkivonatával valószínûsítette, hogy vele azonos területen aktív a Panaszolt, azaz kerékpárokat és kerékpár alkatrészeket forgalmaz.

 

Panaszolttól az üggyel kapcsolatban beadvány nem érkezett.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során a kérdéses domain név megtévesztõ voltát és a delegálás esetleges jogellenességét vizsgálta. E tekintetben bizonyítékként fogadta a Panaszos által csatolt cégkivonatot, amely alapján megállapítható, hogy a Panaszolt azonos területen folytat üzleti tevékenységet, mint a Panaszos. A testület ezért a trelock.hu domain nevet megtévesztõnek találta.

 

A jogellenesség KVR 9. cikk b) pontjára alapozott megállapításának feltétele, hogy a Panaszolt a domain nevet gazdasági tevékenysége körében továbbá azonos vagy hasonló áruk illetve szolgáltatások körében használja. Adott esetben Panaszolt Panaszoséhoz nagymértékben hasonló áruk kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság. A Testület a védjegybitorlás gyanúját megalapozottnak találta. A trelock.hu domain név a Panaszos védjegyével megegyezõ megjelölést tartalmaz.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a Panaszolt által választott trelock.hu domain név a Panaszolt részére nem kerülhet delegálásra.

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. 10. 10.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.