Eseti állásfoglalások

A texdecor.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 06/2014 (VII. 15.) sz. Állásfoglalása

 

A texdecor.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(955/2014 sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A texdecor.hu domain név a Domotrend Kft. számára delegálható.

 

 

Indokolás

 

A texdecor.hu domain nevet Domotrend Kft. (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2014. június 13-án. Az igény ellen a WallTex Design Kft. (a továbbiakban: Panaszos) képviselõje útján élt kifogással, és kérte a delegálás megtagadását.

 

Panaszos kifogásában elõadta, hogy a Texdecor SAS nevû cég által forgalmazott termékeket 12 évvel ezelõtt a Milora Interior fantázia nevet viselõ, a Koperta Kft. által üzemeltetett cég vezette be a magyar piacra, amely azóta is kizárólagos importõrként forgalmazta a Texdecor SAS termékeit egészen 2014 júniusáig.

Panaszos állítása szerint cége,  a WallTex Design Kft. 2014 júniusában átvette a Milora Interior üzemeltetési jogát a Koperta Kft-tõl. Panaszos leszögezi, hogy az üzemeltetési jog átvételében a beszállítók és a hivatalos márkaképviselet is benne foglaltatik.
Panaszos állítása, hogy tárgyalást folytatott az üzemeltetési jog átvételérõl a Texdecor cég képviselõjével, aki Panaszos leírása szerint támogatta a magyarországi hivatalos képviselet és a korábbi Koperta Kft. tevékenységének folytatását is.

Panaszos számlákkal bizonyítja továbbá, hogy cége, a WallTex Design Kft. folytatólagos kereskedelmi kapcsolatban áll a Texdecor Kft-vel.

Állítása szerint a fent leírtak igazolják azt, hogy a domain név jogosultsága a WallTex Design Kft.-t illeti meg, hiszen a Panaszos cége vette át a Milora Interior cég üzemeltetési jogát.

Panaszolt nyilatkozatában elõadta, hogy a Texdecor nevû cég a cégüket, azaz a Domotrend Kft-t hivatalos magyarországi forgalmazónak jelölte meg a Texdecor, Casadeco és Caselio márkák vonatkoztatásában. Állítását bizonyítandó, a Panaszolt csatolmányként küldte meg a levelet, melyben a Texdecor SAS cég hivatalos magyarországi forgalmazóként ismeri el a Domotrend Kft-t. Panaszolt felhívta a figyelmet továbbá a tényre, miszerint Panaszos cége, a WallTex Design Kft. bejegyzésére csak a közelmúltban került sor. Panaszolt a domain név jogosultságából fakadó vitás helyzet rendezését kéri.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során a delegálás esetleges jogellenességét és a kérdéses domain név megtévesztõ voltát vizsgálta. Abban vélhetõleg nincs vita a felek között, hogy a Texdecor kereskedelmi név eredeti jogosultja a Texdecor termékeket gyártó francia cég.
A testület a texdecor.hu domain név Panaszoltnak történõ delegálását nem találta jogellenesnek vagy megtévesztõnek, mivel Panaszolt bizonyította, hogy a Texdecor SAS cég hivatalos magyarországi forgalmazója. Tekintettel arra, hogy Panaszolt jogosan forgalmaz Texdecor termékeket, a TT nem találta megtévesztõnek a delegálást.

Panaszos nem csatolt bizonyítékot arra vonatkozólag, hogy kizárólagos forgalmazási engedélye lenne. Kizárólagosság hiányában nem zárhatja el a versenytársakat a piacra lépéstõl.   A domain delegálása ebben az esetben a „first come, first served” elv alapján a korábbi igénylõ számára teljesíthetõ.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása az, hogy a Panaszolt által választott texdecor.hu domain név részére delegálásra kerülhet.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2014. 07. 15.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

  

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

……………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.