Eseti állásfoglalások

A t-udakozo.hu, a t-akcio.hu, a t-elefon.hu és a t-lap.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  16/2004. (IX. 27.) sz. Állásfoglalása

 

A t-udakozo.hu, a t-akcio.hu, a t-elefon.hu és a t-lap.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

 

(656-658/2004 és a 660/2004 sz. ügyek)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 656-658/2004 és a 660/2004 számon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. szeptember 27-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A t-udakozo.hu, a t-akcio.hu és a t-elefon.hu domain nevek , a t-lap.hu domain név számára delegálandóak.

 

Indokolás:

 

magánszemély 2004. június 12-én igényelte a t-udakozo.hu, a t-akcio.hu és a t-elefon.hu domain neveket. Az igényléseket a T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. kezdeményezésére a regisztrátor 2004. június 22-én küldte TT elé..

magánszemély 2004. július 14-én igényelte a t-lap.hu domain nevet. Az igénylést a T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. kezdeményezésére a regisztrátor 2004. július 22-én küldte TT elé.

A TT indokoltnak találta összevonni a 656-658/2004 és a 660/2004 számon bejelentett panaszokat, tekintettel arra, hogy döntésének indokai azonosak. Megjegyzi ugyanakkor, hogy hasonló következtetésre jutott a 10/2004. sz. állásfoglalásában is.

A T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. a fenti összevont ügyek kapcsán lényegében azonos kifogást terjesztett elõ. A kifogások alapja, hogy a domain névként igényelt kifejezések megtévesztõen hasonlítanak a T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. (korábbi cégnevén Westel) (a továbbiakban T-Mobile Magyarország) által a Deutsche Telecom A. G., mint védjegy jogosult felhatalmazása alapján, a T-Mobile International A.G. és a T-Mobile Magyarország között létrejött License Szerzõdés feltételei szerint a T-Mobile Magyarország által használható “T-*” védjegyre és ezáltal a T-Mobile Magyarország által nyújtott, és a “T-*” védjegyek által jelzett szolgáltatásokra. Elõadta, hogy az igényelt domain nevek használata félrevezetõ, mert “az ügyfelek a domain nevek alapján joggal hihetik, hogy a domain néven T-Mobile Magyarország szolgáltatásait találják.” Véleménye szerint – meg kell akadályozni a delegálást a nem védjegy jogosult részére, minthogy „a védjeggyel megegyezõ vagy rendkívüli módon hasonlító domain név megjelenése is már reklám értékkel bír, ami sérti a védjegy jogosult érdekeit.”  

A kifogást elõterjesztõ tájékoztatása szerint “a T-* védjegyek T-Mobile Magyarország javára történõ bejegyeztetési eljárása Magyarországon jelenleg folyamatban van.”

A kifogásra válaszként és a Tanácsadó Testület 05/2004. (V. 19.) sz. állásfoglalására hivatkozott.

Utalva az igénylõk által is hivatkozott korábbi állásfoglalására, a Tanácsadó Testület megjegyzi, hogy a magyar jogszabályok csak konkrét megjelölések védjegyoltalmát teszik lehetõvé, csonkolással nem lehet névcsoportokat oltalom alá helyezni. A T-Mobile Magyarország illetve a T-Mobile A.G. a vitatott domain nevek vonatkozásában Magyarországon lajstromozott védjeggyel nem rendelkezik.

A Tanácsadó Testület megjegyzi továbbá, hogy az esetleges prioritáshoz a Szabályzat 1.4.1. pontja lajstromozott védjegyet követel meg, amelyet a kifogást elõterjesztõ még nem tudott felmutatni.

A fentieken túl, a Tanácsadó Testület véleménye szerint nagy valószínûséggel nem állapítható meg az sem, hogy a t-udakozo.hu, a t-akcio.hu, a t-elefon.hu és a t-lap.hu kifejezések közismertté váltak volna, illetve kereskedelmi névként akár a T-Mobile Magyarországhoz, akár más személyhez köthetõk lennének. Éppen ezért a megtévesztés lehetõsége sem valószínû. A kifogásokban is hivatkozott 8/2000 (VIII.9.) elvi állásfoglalás, — a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezéseivel összhangban — az olyan kifejezések jogi védelmét elemzi, amelyrõl a fogyasztók a versenytárs szolgáltatását szokták felismerni. Jelen esetben azonban a TT álláspontja szerint önmagában a „t-” elõtag használata miatt ez nem valószínûsíthetõ.

A fentieket figyelembe véve a Tanácsadó Testület sem jogszabályba sem pedig a domain Regisztrációs Szabályzatba foglalt okot nem látott az igénylések elutasítására, ezért a fentiek szerint döntött.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2004. szeptember 27.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.