Eseti állásfoglalások

A t-pont.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  05/2004. (V. 19.) sz. Állásfoglalása

A t-pont.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(641 /2004. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 641/2004. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. május 19-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A t-pont.hu domain számára delegálandó.

Indokolás:

 

magánszemély 2004. március 24-én igényelte a “t-pont.hu” domain nevet. Az igényt a WESTEL Mobil Távközlési Rt. kezdeményezésére a regisztrátor 2004. március 29-én küldte TT elé. A WESTEL Mobil Távközlési Rt. a kifogást 2004. április 9-én kelt levelében megindokolta.

 

A kifogás alapja, hogy a kifejezés megtévesztõen hasonlít “a Westel által a Deutsche Telecom A. G., mint védjegy jogosult felhatalmazása alapján, a T-Mobile International A.G. és a Westel Rt. között létrejött license szerzõdés feltételei szerint a Westel által használható “T-*” védjegyre és ezáltal a WESTEL névváltozása folytán, 2003. május 3-át követõen a T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. […] által nyújtott, és a “T-*” védjegyek által jelzett szolgáltatásokra.”

 

A domain használat a Westel Rt. álláspontja szerint ezért félrevezetõ, mert “az ügyfelek a domain nevek alapján joggal hihetik, hogy a domain néven a Westel (késõbbiekben: a T-Mobile Magyarország Távközlési Rt.) szolgáltatásait találják.” Ez alapján a domain delegálását – a kifogást elõterjesztõ véleménye szerint – meg kell akadályozni a nem védjegy jogosult részére.

 

A kifogást elõterjesztõ tájékoztatása szerint “a T-* védjegyek Westel Rt. javára történõ bejegyeztetési eljárása Magyarországon jelenleg folyamatban van.”

 

A panaszra reagálva kifejtette, hogy az igénylését fenntartja, és azt a saját felhasználás céljából kívánta regisztráltatni. Megjegyezte, hogy a Magyar Szabadalmi Hivatal gondozásában megjelentetett védjegy adatbázisban a védjegybirtoklásra utaló bejegyzést nem talált és véleménye szerint a domain név nem ütközik a domain Regisztrációs Szabályzatba. A web-címet egy tervezés alatt álló, fiatalok számára készítendõ internetes találkahely, egy találkozópont céljára kívánja bejegyeztetni. A “találkozópont.hu”-t túl hosszúnak ítélte meg, és ezért választotta a “t-pont.hu” domain nevet.

 

A Tanácsadó Testület megjegyzi, hogy a magyar jogszabályok csak konkrét megjelölések védjegyoltalmát teszik lehetõvé, csonkolással nem lehet névcsoportokat oltalom alá helyezni. A Westel Rt. illetve a T-Mobile A.G. a vitatott ‘t-pont’ név vonatkozásában Magyarországon lajstromozott védjeggyel nem rendelkezik. A Tanácsadó Testület véleménye szerint nem állapítható meg az sem, hogy a “t-pont” kifejezés közismert lenne, illetve kereskedelmi névként akár a Westel Rt-hez, akár más személyhez köthetõ lenne.

 

A Tanácsadó Testület az igénylõ érveivel is egyetértve és a fenti megjegyzéseket figyelembe véve a maga részérõl sem jogszabályba sem pedig a domain Regisztrációs Szabályzatba foglalt kizáró okot nem lát az igénylés elutasítására.

 

A Tanácsadó Testület még megjegyzi, hogy az esetleges prioritáshoz a Szabályzat 1.4.1. pontja megkívánja a védjegy bejegyeztetését is, amelyet a kifogást elõterjesztõ még nem tudott felmutatni.

 

Fentiek alapján a “t-pont.hu” domain a részére delegálandó.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2004. május. 19.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.