Eseti állásfoglalások

A t-klub.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók
Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  10/2004. (VIII. 27.) sz. Állásfoglalása

A t-klub.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(646/2004. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 646/2004. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. augusztus 27-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A t-klub.hu domain a Netcontact Kft. számára delegálandó.

 

Indokolás:

 A Netcontact Kft. 2004. május 11-én igényelte a “t-klub.hu” domain nevet. Az igényt a T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. kezdeményezésére a regisztrátor 2004. június 15-én küldte TT elé. A T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. az általa elõterjesztett kifogást 2004. április 14-én kelt levelében indokolta.  

A kifogás alapja, hogy a kifejezés megtévesztõen hasonlít “a T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. (korábbi cégnevén Westel) (a továbbiakban T-Mobile Magyarország) által a Deutsche Telecom A. G., mint védjegy jogosult felhatalmazása alapján, a T-Mobile International A.G. és a T-Mobile Magyarország között létrejött License Szerzõdés feltételei szerint a T-Mobile Magyarország által használható “T-*” védjegyre és ezáltal a T-Mobile Magyarország által 2003. május 3-át követõen nyújtott, és a “T-*” védjegyek által jelzett szolgáltatásokra.” 

A domain használat a T-Mobile Magyarország álláspontja szerint ezért félrevezetõ, mert “az ügyfelek a domain nevek alapján joggal hihetik, hogy a domain néven T-Mobile Magyarország szolgáltatásait találják.” Ez alapján a domain delegálását – a kifogást elõterjesztõ véleménye szerint – meg kell akadályozni a nem védjegy jogosult részére, minthogy „a védjeggyel megegyezõ vagy rendkívüli módon hasonlító domain név megjelenése is már reklám értékkel bír, ami sérti a védjegy jogosult érdekeit.”  

A kifogást elõterjesztõ tájékoztatása szerint “a T-* védjegyek T-Mobile Magyarország javára történõ bejegyeztetési eljárása Magyarországon jelenleg folyamatban van.”

A panaszra reagálva a Netcontact Kft. a Tanácsadó Testület 05/2004. (V. 19.) sz. állásfoglalására hivatkozott. 

Utalva a panaszos által is hivatkozott korábbi állásfoglalására, a Tanácsadó Testület megjegyzi, hogy a magyar jogszabályok csak konkrét megjelölések védjegyoltalmát teszik lehetõvé, csonkolással nem lehet névcsoportokat oltalom alá helyezni. A T-Mobile Magyarország illetve a T-Mobile A.G. a vitatott ‘t-klub’ név vonatkozásában Magyarországon lajstromozott védjeggyel nem rendelkezik. A Tanácsadó Testület megjegyzi továbbá, hogy az esetleges prioritáshoz a Szabályzat 1.4.1. pontja lajstromozott védjegyet követel meg, amelyet a kifogást elõterjesztõ még nem tudott felmutatni.

A Tanácsadó Testület véleménye szerint nem állapítható meg az sem, hogy a “t-klub” kifejezés közismert lenne, illetve kereskedelmi névként akár a T-Mobile Magyarországhoz, akár más személyhez köthetõ lenne.

A fentieket figyelembe véve Tanácsadó Testület sem jogszabályba sem pedig a domain Regisztrációs Szabályzatba foglalt okot nem lát az igénylés elutasítására.

Fentiek alapján a “t-klub.hu” domain a Netcontact Kft. részére delegálandó.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2004. augusztus 27.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.