Eseti állásfoglalások

A szallasonline.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A
Tanácsadó Testület 9/2019. (VIII. 22.) sz. Állásfoglalása

A
szallasonline.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(1058/2019.
sz. ügy)

tárgyában

 A Tanácsadó Testület
elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta,
a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd
a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen”
szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

A
szallasonline.hu domain a panaszolt magánszemély számára nem
delegálható.

Indokolás:

A
tárgybani domain nevet egy magánszemély (a továbbiakban „Panaszolt”)
igényelte 2019. augusztus 5-én. Az igénylés ellen határidõben a Szallas.hu Zrt.,
(a továbbiakban „Panaszos”) jogi képviselõje útján élt kifogással, és
kérte a domain delegálásának megtagadását.

Panaszos kifogását a Domain Regisztrációs
Szabályzat („DRSZ”) 2.2 pontjára alapította, hivatkozva a DRSZ 2.2.1 és 2.2.2
pontjaira is. A Panaszos csatolta a cégkivonatát elnevezésének igazolására,
valamint védjegykivonatát (35, 39 és 49 – mind szállásfoglaláshoz és
idegenforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó árujegyzék), amely a ’’szallas.hu”
szóösszetételre vonatkozik.

Panaszában
elõadta, hogy nemcsak ez az egyetlen védjegye van a „szallas elõtaggal” és
ismert, évek óta mûködõ, védjeggyel rendelkezõ szolgáltatás a magyar piacon.
Ennek megfelelõen
jogosultja
többek
között – a 2011. november 29-i elsőbbségű 216.412
lajstromszámú SZALLAS.HU és a 216.411
lajstromszámú SZÁLLÁS.HU szóvédjegyeknek,
jogelődje, a Szallas.hu Kft. pedig további „szallas elõtagú”
védjegyekkel rendelkezik. Ezt az állítását szintén bizonyította.

Jogi érvelésében kifejtette, hogy
az igénylés ellentétes a Domain Regisztrációs
Szabályzattal az alábbiak szerint:

„2.2. A domain névvel
kapcsolatos egyéb kritériumok

2.2.1 A domain
igénylő a delegálni kért domain nevét a
jogszabályok és a Szabályzat keretei között
szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb
gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az
általa választott domain név, annak igénylése,
illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait
(pl. névkizárólagossághoz fűződő
jogát, személyiséghez fűződő jogát,
kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő
jogát stb.) ne sértse. A domain igénylőtől
elvárható, hogy a domain név megválasztása
előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a
védjegy adatbázist.”

2.2.2 Nem
választható és használható olyan domain
név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy
használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy b)
megbotránkozást, félelmet keltő, vagy c)
megtévesztő.”

A védjeggyel ütközés mellett
azért is jogellenes álláspontja szerint az igénylés, mert a
kizárólagos használatához fűződő jogát
is sérti. Ez egyben – érvelése szerint – megtévesztő is, mert a
fogyasztó a ’szallasonline’ szóösszetétel
hallatán a szallas.hu mint a magyarországi online
szállásközvetítő szolgáltatások
terén piacvezető cég tevékenységére
asszociál, ezáltal saját maga számára generál forgalmat. Érvelését
a Tanácsadó Testület 7/2000 (V.31.) Elvi
Állásfoglalásában foglaltakkal támasztotta alá.

Összefoglalásként kifejtette,
hogy szerinte egyértelműen megállapítható, hogy
az Igénylő a védjegyjogosult engedélye
nélkül kívánt olyan domain nevet (szallasonline.hu)
regisztráltatni, mely tartalmazza a SZALLAS.HU védjegy valamennyi
szóelemét, továbbá az online
szolgáltatásokra való utalást, ezért
összetéveszthető a védjeggyel.

Az esetleges megtévesztés kapcsán
tekintettel kell lenni a Tanácsadó Testület 8/2000 (VIII. 9.)
számú Elvi Állásfoglalására és a Ptk.
1:3.§ (1) bekezdésében foglalt jóhiszemű és
tisztességes joggyakorlás követelményére is . A
Ptk. minden jogait gyakorló felé általános követelményként
állítja, hogy „a jogok gyakorlása és a
kötelezettségek teljesítése során a felek a
jóhiszeműség és a tisztesség
követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni.”

 

A
Panaszolt (igénylõ) szintén határidõben nyújtott be védekezést. Ebben a
következõket adta elõ: A szallasonline.hu domain a WebArchive adatai
alapján már 2004 óta regisztrált domain, ami
2019.07.26-án felszabadult a parkoltatásból, így az
bárki számára szabadon „megvásárolható”
volt. Álláspontja szerint a megtámadott domainnek semmilyen köze
sincsen a védjegyoltalom alatt álló domainhez. A
‘szallas.hu’ szószerkezet egybe, ebben a formában meg sem
található benne, de még ha így is lenne, a
‘szállás’ szó szabadon használható a
magyar nyelv 1862 szótára szerint a jelentése: ‘Telepedés,
állapodás, tartózkodás végett bizonyos helyre
menés, utazás’, tehát a ‘szállás’
szó nem egyenlő a Szállás.hu Zrt.-vel, sem a védjeggyel.
Ez egy leíró jellegű szó, így a
használatát kisajátítani nem lehet. Kifejtette, hogy a
szallasonline.hu semmilyen módon nem téveszthető össze
az oltalom alatt álló névvel, hiszen attól 6
karakterrel eltér. A plusz karakterek pedig még csak nem is a
védjegyet kiegészítve, hanem annak „más értelmet
adva, bele írva találhatók”.

Kifejtette,
hogy a WebArchive adatai alapján a szallasonline.hu oldal 2011-2012
között működött.

A
Tanácsadó Testület a DRSZ alapján eljárva kifejezetten azt vizsgálta, hogy
mennyiben merül fel jogellenesség, különösen a fogyasztók megtévesztésének
lehetõsége a domain Panaszolt általi használatával. A Testület megállapította,
hogy valóban hat karakter csak az eltérés, ez azonban a szolgáltatás jellegére
utal, és gyanítható, hogy az on-line szállást keresõk, akik a „szallas.hu”-
szolgáltatásait szeretnék igénybe venni, a „szallasonline” elnevezéssel is
próbálkoznak majd. A Panaszolt által korábbi regisztrációnak és parkolásnak már
nincs jelentõsége, mert pont a parkolási idõszak alatt telt el az az idõ, amely
alatt a „szallas.hu” mint márkanév ismertté és népszerûvé vált. A TT azt is
figyelembe vette, hogy a Panaszolt (Igénylõ) nem valószínûsítette, hogy mire
szeretné használni a domain nevet, és hogyan különböztetné meg magát az
idõközben népszerûvé vált szolgáltatástól. Az elnevezéssel ráadásul nemcsak a
fogyasztókat téveszthetné meg, hanem az üzlettársakat is.

Értékelve a Felek által
elõadottakat és becsatolt iratokat, a Testület a Panaszos érveit elfogadva, kizárólag
a megtévesztés veszélyére hivatkozva döntött úgy, hogy a gyanítható jogellenesség
feltételét megvalósulni látja, és így a domain igénylése a DRSZ 2.2.1 és 2.2.2
pontjába ütközik.

A
fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszolt
által választott domain név részére nem kerülhet delegálásra.

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest,
2019. augusztus 22.

 A
Tanácsadó Testület nevében:

 

 ……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.