Eseti állásfoglalások

A swissair.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége tárgyában

Internet Szolgáltatók
Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 63/2001.
(VIII. 8.) Állásfoglalása

a swissair.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatos igény
teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
554/2000. ügyszámon iktatott
állásfoglalás kérést a
Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben
megtárgyalta, majd 2001. augusztus 8-i ülésén
4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’
szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül
elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ
jelen eseti
Állásfoglalást.

A swissair.hu domain név
részére nem regisztrálható.

Indokolás:

igénylõnek, a
swissair.hu domain név vonatkozásában
benyújtott nem prioritásos igénylését
a Nyilvántartó a fenti szám alatt iktatva
terjesztette a Tanácsadó Testület elé. A TT
elé utalás indokaként azt jelölte meg, hogy a
domain név közismert (világhírû) kereskedelmi
névvel egyezik, így az igénylés
teljesítése jogsértõ lenne. 2000. augusztus
21-én kelt levelében a TT titkársága
útján felkérte Igénylõ
regisztrátorát, az InterWare Kft-t a TT elé
utalás indokainak és ügyfelük
névhasználati jogát megalapozó dokumentumok
csatolására. Ez a rendelkezésre álló
határidõn belül nem történt meg.

A Tanácsadó Testület
megállapította, hogy a ‘swissair’ Magyarországon,
de nemzetközileg is közismert kereskedelmi név,
továbbá azt, hogy abból az igénylés
benyújtásának idõpontjában hatályos
Regisztrációs Szabályzat alapján
képezhetõ a swissair.hu domain név.

Ennek alapján jogellenes volna a swissair.hu
domainnév használata gazdasági
tevékenység keretében olyan igénylõ
által, aki nem rendelkezik a
névkizárólagosság jogosultjának
felhatalmazásával.

Az igénylõ ill. regisztrátora a TT
titkárságának felszólítása
ellenére sem tett olyan nyilatkozatot, amelynek alapján
legalábbis valószínûsíthetõ lenne a
domainnév használatának jogszerûsége.

A fentiek alapján a TT
megállapította, hogy a swissair.hu domain név
részére nem
regisztrálható.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. 08. 08.

A Tanácsadó Testület
nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.