Eseti állásfoglalások

A showhivatal.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 27/2001. (V. 16.)
Állásfoglalása

A showhivatal.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatos igény teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 411/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
május 16-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával
elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ
jelen eseti Állásfoglalást.

igénylése nem teljesíthetõ.

Indokolás:

1. a showhivatal.hu domain név
vonatkozásában benyújtott nem prioritásos igénylését a Nyilvántartó
terjesztette állásfoglalás kérés végett a Tanácsadó testület elé. Az
állásfoglalás indokaként az került megjelölésre, hogy az igényelt név
nem felel meg a Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja szerinti
követelménynek, miután a szó védjegyoltalom alatt áll. A TT titkársága
útján az igénylõ regisztrátorát felkérte, hogy 14 napon belül az igénylõ
csatolja a névhasználati joga megalapozására vonatkozó iratokat. Ez a
megadott határidõn belül nem történt meg. A Tanácsadó Testület
megállapította, hogy a Showhivatal és a Központi Showhivatal kifejezések
védjegyoltalom alatt állnak: elõbbi vonatkozásában a Showhivatal Kiadói,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (M9905360), utóbbi
vonatkozásában a Médiadal Reklámügynökség és Szolgáltató Kft. (M9903388)
kezdeményezett bejelentési eljárást, mely az elõbbi vonatkozásában már
(eredményesen) lezárult. A TT a cégadatbázisból azt is megállapította,
hogy a Cg. 01 06 716619 cégjegyzékszámú Showhivatal Kiadói, Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság rövidített cégneve a Showhivatal Bt.
elnevezéssel egyezik meg.

2.

Tekintettel arra, hogy a showhivatal
kifejezés domainkénti használatba adása más (a Showhivatal Betéti
Társaság) névkizárólagossági jogát sértené, a TT arra az álláspontra
helyezkedik, hogy az igényelt domain név részére (aki
névhasználati felhatalmazottságot nem igazolt) használatba nem adható. A
TT a részletes jogi indokolást mellõzi, ennek vonatkozásában vissza utal
A Delegációs és Regisztrációs Szabályzat szerinti prioritásos igények
és a jogszabály alapján gyakorolható kizárólagos elsõbbségi jogok
ütközésérõl és a megtévesztõ domain név igénylés teljesítésének
tilalma
tárgyában hozott 6/2000. (V.24.) Elvi Állásfoglalásában,
valamint A gyaníthatóan megtévesztõ vagy jogellenes névigénylések
elutasíthatósága
tárgyában hozott 8/2000. (VIII. 9.) Elvi
Állásfoglalásában foglaltakra.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 16.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.