Eseti állásfoglalások

A samsonite.hu domain név kapcsán bejelentett igény

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 21/2000. (VIII. 30.)
Állásfoglalása

A samsonite.hu domain név kapcsán bejelentett
igény

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 317/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd
2000. augusztus 30.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti
szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A TT a Samsonite Corporation panaszában
megfogalmazottakkal egyetért, – a 7/2000 sz. Elvi Állásfoglalásban
kifejtettekkel összhangban – megállapítja, hogy a kérdéses domain névre
a Page Master Kft. részérõl benyújtott igénylés nem teljesíthetõ.

Indokolás:

A Samsonite Corporation (USA) kifogásolta a Page
Master Kft samsonite.hu domain névre benyújtott igényét. Becsatolta az
1979. X. 9-én kelt, 1989-ben megújított, 121700 lajstromszámú, a
samsonite védjegyre vonatkozó védjegyokiratát. A becsatolt iratok
alapján megállapítható, hogy a samsonite.hu domain név vonatkozásában a
Samsonite Corporationt védjegyjogosultságon alapuló prioritás illeti a
domain név vonatkozásában.

A döntés jogi indokolása a 7/2000. sz. Elvi
Állásfoglalás jogi indokolásával egyezik meg.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. augusztus 30.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.