Eseti állásfoglalások

A realtime.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 88/2001.
(VIII. 29.) Állásfoglalása

A realtime.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatos igény
teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
91/2000. ügyszámon iktatott
állásfoglalás kérést a
Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben
megtárgyalta, majd 2001. augusztus 29-i ülésén
5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’
szavazatával, ellenszavazat nélkül
elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület
álláspontja szerint a Real Time Automatika Ipari és
Kereskedelmi Kft. igénye teljesítendõ.

Indokolás:

 

A realtime.hu domain név
vonatkozásában 91/2000. ügyszám alatt iktatott
állásfoglalás kéréssel kapcsolatban a
Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a
nem prioritásos igénylést benyújtó
Hunnia Net Web Service Bt. névhasználati
jogosultságát ismételt felhívás
ellenére sem igazolta.

Ugyanakkor a választott domain név az
ugyancsak prioritás nélküli igénylést
benyújtó Real Time Kft. rövidített
cégnevével egyezik meg, így a Real Time Kft.
részére történõ
delegálásának jogi akadálya nincs, ellenben
a Hunnia Net Web Service Bt. részére történõ
kezelésbe adás sértené a Real Time Kft.
kizárólagos névhasználati jogait.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2001. augusztus 29.

A Tanácsadó Testület
nevében:

  

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.