Eseti állásfoglalások

A quantum.hu domainnév regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
     Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 15/2003. (XII.01.) Állásfoglalása

A quantum.hu domainnév regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (635/2003. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 635/2003. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2003. december 1-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A quantum.hu domain nem delegálható a QUANTUM-R Kft. számára.

Indokolás:

A 635/2003. sz. ügyben az Axelero Rt. Regisztrátor a domain-igénylõ Quantum-R Kft. (Budapest) megbízásából kérte a Tanácsadó Testület állásfoglalását. A Regisztrátor elutasította a regisztrálást azzal, hogy a kérdéses név védjegyoltalom alatt áll.

Igénylõ nyilatkozata szerint sem most, sem korábbi elutasított igénylése során nem élt 3. személy kifogással a névbejegyzési kérelemmel kapcsolatosan. Bár nincs védjegye, de cégneve tartalmazza a kérelmezett szót.

A Tanácsadó Testület megvizsgálta a kérdéses védjegyeket. Megállapította, hogy több védjegy tartalmazza a Quantum megjelölést, ezek közül különösen a 155.370 számú, a 148.758 számú és a 453.369 számú védjegyek jelentenek delegálási akadályt.

A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ. A Tanácsadó Testület már korábban, 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás indokolásában kifejtette, hogy amennyiben a más védjegyével ütközõ domain igénylése a körülmények alapján nyilvánvalóan párosul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándékkal, a Regisztrátornak a delegálást meg kell tagadnia, az igénylõnek pedig másik nevet kell választania, még abban az esetben is, ha a védjegy jogosultja nem nyújt be a meghirdetett domainnel azonos domain delegálására vonatkozó igényt. A Tanácsadó Testület nem tudta elfogadni a cégnévre való hivatkozást. A Legfelsõbb Bíróság BH 1995/397. döntése alapján, ha a Cégbíróság „Quantum-R” vezérszóval vette is nyilvántartásba a céget – amely vezérszó ráadásul nem is azonos az igényelt domainnel – az igénylõ a védjegyjogosult jogait ilyen esetben sem sértheti.

A fentiek mérlegelése alapján a Tanácsadó Testület álláspontja szerint a domain delegálása az igénylõ számára, és annak az igénylõ általi használata gyaníthatóan jogellenes, illetve megtévesztõ volna, ezért az az igénylõ által a Szabályzat 2.2.2. pontja alapján nem választható, számára a név nem delegálható.

Jelen döntés a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglaláson alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2003. december 1.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.