Eseti állásfoglalások

A proteco.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók
Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 06/2005. (VI.07.) sz. Állásfoglalása

A proteco.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(670/2005. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 670/2005. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2005. június 7-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A proteco.hu domain nem delegálható a nyilvántartásba vett igénnyel rendelkezõ Koltay Péter egyéni vállalkozó számára.

Indokolás:

A fenti ügyben a Masco Kft. mint panaszos igényelte a Tanácsadó Testület („TT”) eljárását.

A Koltay Péter egyéni vállalkozó által benyújtott prioritás nélküli igény 2005. február 28-án került nyilvántartásba. A Masco Kft. panaszos 2005. március 17-i dátummal a Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 9.1. pontja alapján az Inter.net Magyarország Kft. regisztrátornál a TT eljárását kezdeményezte, igényt nem nyújtott be a tárgyi domainre. Az igénylõ, Koltay Péter 2005. május 6-án telefaxban fejtette ki az üggyel kapcsolatos álláspontját.

A Masco Kft. kifogásában elõadta, hogy mint a Proteco S.n.c. olaszországi cég „kizárólagos magyarországi képviselõje (meghatalmazottja)” lép fel, mivel említett partnerének kereskedelmi nevét illetve belföldön jó hírnevet szerzett megjelölését a tárgybani domain  igénylés sérti. Hivatkozott továbbá az ISZT Domain Regisztrációs Szabályzatának 2.2.1 pontjára, a tisztességtelen verseny tilalmára, valamint az Európai Bizottságnak a .eu legfelsõbb szintû domain regisztrációs szabályaira vonatkozó 874/2004. sz. rendeletének 21. cikkére, amely a spekulatív és visszaélésszerû .eu domain bejegyzések visszavonását szabályozza.

A panaszos Masco Kft. csatolta a Proteco S.n.c. 2005. március 2-i keltezésû, angol nyelvû nyilatkozatát, amely megerõsíti, hogy a Masco Kft. a cég feljogosított magyarországi disztribútora. A nyilatkozat rögzíti, hogy „a PROTECO védjegy, kereskedelmi név és más PROTECO megjelölések magyarországi használata” a Proteco S.n.c. elõzetes írásos felhatalmazása nélkül nem engedélyezett. A Proteco S.n.c. kijelenti továbbá, hogy a Masco Kft. [sem] jogosult a PROTECO domain név magyarországi igénylésére.

Az igénylõ a kifogás kapcsán elõadta, hogy vállalkozása kapunyitó elektronikák gyártásával foglalkozik, és „kínálatának teljességéhez már csak a Proteco S.n.c. választéka hiányzik”. Kijelentette továbbá, hogy „a proteco.hu domain név regisztrációját azzal a szándékkal indítottam, hogy a Masco Kft. várható megszûnését követõen majd képviselem a gyártó céget hazánkban” és ez ügyben tolmács segítségével már felvette a kapcsolatot a Proteco S.n.c-vel.

A TT elsõ lépésben azt vizsgálta, minõsülhet-e a tárgybani igénylés a Szabályzat alapján prioritással rendelkezõnek. A TT megállapította, hogy a PROTECO név Magyarországon védjegyként vagy cégnévként oltalmat nem élvez, továbbá nem tekinthetõ kereskedelmi névnek sem, mivel az ehhez szükséges ismertséggel, hírnévvel nem rendelkezik. Mindezekbõl következik, hogy Koltay Péter igénylése nem prioritásos. A TT megjegyzi, hogy a fentiek alapján termékeknek PROTECO néven szûkebb, kevésbé közismert piaci szegmensben a külföldi gyártó vagy magyarországi disztribútora által történõ forgalmazása önmagában nem zárja ki ilyen névnek más javára domainként való delegálását.

Prioritással rendelkezõ igény hiányában a TT azt vizsgálta, hogy a konkrét ügyben a panaszos és az igénylõ által feltárt adatok alapján van-e akadálya a domain igénylés teljesítésének. A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint ‘nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan a) jogellenes, vagy b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy c) megtévesztõ.’

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, így a jelen esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztõ jelleg igényel vizsgálatot.

 

Az igénylõ érdemi nyilatkozata szerint a domaint kifejezetten a panaszos gazdasági tevékenységének folytatása szándékával, a panaszos cég megszûnése esetén használná. Megállapítható tehát, hogy az igénylés a panaszos jelenlegi, kizárólagos disztribútori státuszához fûzõdõ jogos érdekét sérti.

 

A TT álláspontja szerint továbbá tisztességtelennek tekinthetõ az igénylõ eljárása annyiban, hogy a termékek márkanevét már az azok gyártójával megkezdett tárgyalások korai szakaszában saját maga számára domain névként kívánja regisztrálni.

 

Az igénylõ nyilatkozatában arra is utalást tesz, hogy a domain használatát egy bizonytalan, késõbbi idõponttól (a Masco Kft. megszûnését és a gyártóval történt megállapodást követõen) kezdené meg. Ez kifejezetten ellentétes a Regisztrációs Szabályzat 1.2.1.4 pontjával: „Domain delegálása csak valós, azonnali használati igényre történik.”

 

A fentiek alapján a TT álláspontja szerint Koltay Péter igénylése annak körülményei ismeretében jogellenes, tisztességtelen és nem azonnali használatra irányul, ezért nem teljesíthetõ.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2005. június 07.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

  

                       Dr. Verebics János                                                Dombi Gábor

                                  Elnök                                                                 Titkár

                                    Sk.                                                                      Sk.