Eseti állásfoglalások

A portetterem.hu és a portétterem.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

A Tanácsadó Testület 06/2018. (V. 02.)
sz. Állásfoglalása

 

A portetterem.hu és a portétterem.hu domain
nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1043-1044/2018. sz. ügyek)

 

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A portetterem.hu és a portétterem.hu domain nevek Balláné
Vajas Éva egyéni vállalkozó részére delegálhatóak.

 

Indokolás:

 

A
portetterem.hu és a portétterem.hu domain nevek delegálását Balláné Vajas Éva
egyéni vállalkozó („Panaszolt”) kérte, amely ellen a Port.hu Kiadó Kft.
(„Panaszos”)
nyújtott be kifogásokat. A felek között más domain név tekintetében is alakult
ki vita. A jelen közösállásfoglalásban csak a portétterem.hu és a
portetterem.hu domain nevek kerültek összevonásra, tekintettel arra, hogy
ugyanannak a névszónak az ékezetes és ékezet nélküli formái.

 

A
Panaszos elõadta, hogy álláspontja szerint a választott domain nevek
megtévesztésig hasonlítanak az általa 1996 óta használt „port.hu” domain
névhez. Jogi érvként a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2 pontjára hivatkozott,
részletes indokolást nem adott elõ. Sem névhez fûzõdõ jogra, sem
védjegyoltalomra nem hivatkozott, a választott domain nevek delegálását saját
maga számára nem kérte.

 

Panaszolt
részletes választ küldött, amelyben kifejtette, hogy a balatonmáriafürdõi
kikötõben 2012 óta üzemelteti az éttermeit „Port étterem és Panzió”
elnevezéssel. Az étterem számára készített weboldalt. Az étterem több magyar és
nemzetközi étteremlistán szerepel „Port étterem” néven (többek között a Magyar
Konyha top 10 listáján). Állításait mûködési engedéllyel és az étteremlisták
csatolásával bizonyította is.

 

A
Tanácsadó Testület (TT) a rendelkezésre álló adatokból és a nyilvánosan
elérhetõ információk alapján döntött.

 

A
TT elsõdlegesen azt vizsgálta, hogy bár a Panaszos nem hivatkozott rá,
védjegyoltalom vagy egyéb jogi oltalom megilleti-e a Panaszost. Erre utaló
adatot a nyilvános adatbázisokban nem talált. A TT megállapítja, hogy „port.hu”
kifejezés tekintetében valóban jogosultságai vannak Panaszosnak, azonban ez nem
jelenti azt, hogy ez a jogosultság minden port”valami”.hu kifejezésre
automatikusan kiterjed. A port elõtagú kifejezések esetében egyedi
mérlegeléssel lehet megállapítani, hogy Panaszos vagy más jogosultsági körébe
tartozik-e.

 

Jelen
esetben a Panaszolt kielégítõ módon igazolta, hogy a „port” mint kikötõ jelentést
használja üzleti tevékenysége során és kielégítõ módon igazolta azt is, hogy
vállalkozásában a „portétterem” kifejezést kereskedelmi névként használja, sõt,
bár erre nem hivatkozott, egyéni vállalkozásának is ez a fantázianeve.

 

A
Panaszolt jogos érdeke tehát fennáll a domain névhez, Panaszosnak pedig nem
terjed ki a névkizárólagossági oltalma ugyanerre a névre.

 

A
fentiek alapján a Tanácsadó Testület a panasznak nem ad helyt, állásfoglalása
pedig az, hogy mindkét domain név delegálható a Panaszolt részére.

 

Jelen Állásfoglalást
a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag
sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2018. május 2.

 

A Tanácsadó
Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.