Eseti állásfoglalások

A pestyfeketedoboz.hu domain névre bejelentett igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 41/2000. (X. 18.)
Állásfoglalása

A pestyfeketedoboz.hu domain névre bejelentett
igény teljesíthetõsége

tárgyában

 

A TT elõtt 363/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás
kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási
Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. október 18.-i
ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen
lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy az
igénylõ Box Production Kft. javára az igényelt domain név
regisztrációjának és delegációjának – összhangban a TT 5/2000. (V.24.)
Elvi Állásfoglalásában kifejtettekkel – nincs akadálya.

Indokolás:

 A TT a rendelkezésére bocsátott iratok
alapján megállapította, hogy az igénylõ Box Production Kft. azonos azzal
a gazdálkodó szervezettel, mely az igényelt domain névvel egyezõ címû,
szerzõi jogi védelem alatt álló televíziós mûsort (mûsorokat) készíti. A
Box Kft. nevében dr. Pesty László tett nyilatkozatot. Mindezek alapján a
TT úgy látja, hogy a domain név az igénylõ részére történõ
delegációjának és regisztrációjának akadálya nincs.

 Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(
www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. október 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.