Eseti állásfoglalások

A panoramahotel.hu domain név tárgyában bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 13/2000. (VIII. 23.)
Állásfoglalása

A panoramahotel.hu domain név

tárgyában bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 307/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd
2000. augusztus 23.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti
szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület a jelenleg rendelkezésére
álló iratok alapján érdemi állásfoglalást hozni nem tud, azt azonban
megállapítja, hogy a rendelkezésre álló információk szerint cégnév
alapján prioritás egyik igénylõt sem illeti meg.

Indokolás:

A dr. Illés Kft a kérelméhez csatolt mûködési
engedély tanúsága szerint üzemelteti a Hotel Panoráma elnevezésû
‘hotel-étterem’ üzletet.

Az irathoz mellékelt Datanet regisztrátori vélemény
hivatkozik arra, hogy a domain igénylést a Panoráma Vendéglátó Ipari
Idegenforgalmi és Kereskedelmi Rt utalta a TT elé. Az ezzel kapcsolatos
iratok azonban a TT elõtt nem jelentek meg, így nem állapítható meg,
hogy a Panoráma Rt mit kifogásolt a domain névvel kapcsolatban,
illetõleg milyen bizonyítékokat csatolt.

A jelenleg rendelkezésre álló iratokból csak annyi
állapítható meg, hogy sem a dr. Illés Kft.-t, sem a Panoráma Rt-t a
panorámahotel.hu domain név vonatkozásában – cégnév alapján – prioritás
nem illeti meg.

Ha ezen információk alapján nem dönthetõ el az ügy
úgy a TT kéri, hogy a vonatkozó iratokat legkésõbb 2000. szeptember 15.
napjáig a Regisztrátor csatolja.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. augusztus 23.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.