Eseti állásfoglalások

A netsport.hu domain név visszavonásával kapcsolatos igény

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 4/2000. (V. 24.)
Állásfoglalása
A netsport.hu domain név visszavonásával kapcsolatos igény ügyében

 

A NetX Consulting Kft. 2000. március 30. napján
terjesztette állásfoglalás kérésre a Tanácsadó Testület elé a
netsport.hu domain név visszavonásával kapcsolatos elõterjesztéssel
kapcsolatos iratokat (12/2000. sz. ügy).

A Tanácsadó Testület 2000. május 24.-i ülésén 4 tag
jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül
elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ
jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a
PRB-Infotech Rt. által elõterjesztett panasz elbírálására eljárási
lehetõsége nincsen. A TT Szervezeti és Eljárási Szabályzata (a
Delegációs és Regisztrációs Szabályzattal összhangban) kimondja, hogy a
Tanácsadó Testület kompetenciájába elsõdlegesen a domain névkénti
névválasztás jogszerûségével kapcsolatos elõzetes szakmai-jogtudományi
állásfoglalások eseti, vagy az ügyek jelentõs csoportjára vonatkozó elvi
jellegû meghozatala tartozik.

A Tanácsadó Testület úgy találja, hogy az eset összes
körülményire tekintettel eljárási jogosultsága nincs.

A TT álláspontja szerint a netsport.hu domain névre a
2000. február 29.-ig hatályos szabályzat alapján prioritással igényt
tartó PRB-Infotech Rt. NKÖM nyilvántartásba vétele körülményeinek, a
Regisztrátor esetleges mulasztásának vizsgálatára, valamint annak
eldöntésére, hogy a Nemzeti Sport részére már delegálásra került domain
név visszavonására sor kerülhet-e a bíróság jogosult.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében
közzétételre kerül.  

Budapest, 2000. május 24. 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.