Eseti állásfoglalások

A nemzetiszinhaz.hu domain névre vonatkozó állásfoglalás kérés

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 15/2000. (VIII. 23.)
Állásfoglalása

A nemzetiszinhaz.hu domain névre vonatkozó
állásfoglalás kérés

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 310/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd
2000. augusztus 23.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti
szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület az Idõkerék Kft. igénye
teljesítésének nem látja akadályát.

Indokolás:

Az Idõkerék Kft csatolt igazolása szerint a
Nemzeti Színház ügyvezetõ igazgatója Petõ Béla a Nemzeti Színház
Igazgatósága nevében kéri a nemzeti szinház.hu domain név kiadását az
Idõkerék Kft részére.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint nincs
akadálya annak, hogy a megszerzett domain nevet másra ruházzák át, akár
olyan módon is, hogy a prioritással rendelkezõ igénylõ nem szerzi meg
ténylegesen a nevet, hanem azt egybõl valamely más szervezetnek kéri
kiadni. A TT álláspontja szerint az ilyen igénylés egyébként
prioritásosnak is tekinthetõ. A fentiek alapján a TT nem látja akadályát
annak, hogy a prioritással rendelkezõ igénylõ kérésének megfelelõen a
domain nevet a prioritással egyébként nem rendelkezõ, megjelölt
szervezetnek adják ki.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. augusztus 23.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.