Eseti állásfoglalások

A national.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 13/2001. (V. 02.)
Állásfoglalása

A national.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatos igény teljesíthetõsége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 112/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
május 02.-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A Porsche Hungária Kft. igénye nem teljesíthetõ,
a tárgybeli domain név delegációja a Panasonic Magyarország Kft. részére
végrehajtható.

Indokolás:

A Porsche Hungária Kft. a national.hu domain
név vonatkozásában benyújtott nem prioritásos igénylésével kapcsolatosan
a Panasonic Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felszólalással
élt, amelyben arra hivatkozott, hogy az a Matsushita Electric Industrial
Corporation bejegyzett védjegye. A védjegyjogosult céget a Panasonic
Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. képviseli. Ennek
igazolására csatolták a japán cég Európai Irodájának kifejezett
felhatalmazását, melyben a Panasonic Hungary Kft.-t felhatalmazták a www.national.hu domain név
használatára. Egyben a domain név vonatkozásában igénylést nyújtottak
be. A Tanácsadó Testület Állásfoglalását a Panasonic Kft. regisztrátora,
a MatávNet Rt. kérte.

A Tanácsadó Testület titkársága útján regisztrátora,
a GTS-DataNet Távközlési Kft. útján felhívta a Porsche Hungária Kft.-t,
hogy az igényelt domain név vonatkozásában – mely közismert kereskedelmi
névvel egyezik meg – névhasználati jogát valamely dokumentummal
igazolja. Ilyen dokumentumok a Tanácsadó Testülethez a rendelkezésre
álló határidõn belül nem érkeztek.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a National
angol kifejezés egyrészt általános jelentéstartalmat hordoz:
legszélesebb körben használt jelentése (‘nemzeti’) számtalan
szóösszetételben elõfordulhat. Ugyanakkor – nem vitatottan – a kifejezés
egyben védjegyoltalom alatt is áll, az elektronikai termékek gyártásával
foglalkozó Matsushita Corporation a Magyar Szabadalmi Hivatalnál is
lajstromozott védjegye. Ennek alapján a TT úgy látja, hogy a tárgybeli
domain név a Porsche Hungária Kft. részére történõ kezelésbe adása
jogellenes lenne.

A Tanácsadó Testület a részletes jogi indokolást
mellõzi, ugyanakkor visszautal A Magyar Szabadalmi Hivatal által
lajstromozott védjegyek, ill. a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott
védjegybejelentésben szereplõ megjelölések domain névként való
választhatóságával kapcsolatos egyes kérdések
tárgyában hozott
7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalásban foglaltakra.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(


www.nic.hu/tt
) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 02.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.