Eseti állásfoglalások

A napisport.hu és a netsport.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 36/2000. (IX. 27.)
Állásfoglalása

A napisport.hu és a netsport.hu domain nevek
regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 328/2000. ügyszámon
bejelentett igénylést a Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti és
Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. szeptember
27-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a
jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület az elõtte 328/2000 és a
329/2000 ügyszám alatt iktatott ügyeket a Westel 900 GSM Mobil
Távközlési Rt. regisztrátor számára visszaküldi, mert mindkét ügyben a
Nemzeti Sport lap- és Könyvkiadó Szolgáltató kft. van igénylõként
megjelölve, a csatolt anyagok között azonban a Ringier kiadó Kft. levele
szerepel. A Tanácsadó Testület felkéri a Westel 900 GSM Mobil Távközlési
Rt. regisztrátort az ellentmondás 8 napon belüli tisztázására.

A Tanácsadó Testület megjegyzi, hogy a felterjesztett
kérdés hiányosságai ellenére az ügy érdemében állást tud foglalni a
tekintetben, hogy a ‘napisport’ kifejezés az ARTICLE Kft., a ‘sportnet’
pedig a Pay TV Properties Limited MSZH-nál lajstromozott védjegye. A
rendelkezésre álló adatok alapján ezért annyi megállapítható, hogy a
delegálás során a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalásban foglaltak szem
elõtt tartásával kell eljárni.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. szeptember 27.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.