Eseti állásfoglalások

A mizujs.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 23/2001. (V. 16.)
Állásfoglalása

A mizujs.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt az alábbi ügyszámon
bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
május 16-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A mizujs.hu domain nem adható használatba a PRIM
Kft. számára.

Indokolás:

 

A 415/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó a PRIM
Kft. (Budapest) regisztrátora: TVNET Kft. mizujs.hu domain név
vonatkozásában benyújtott igényét terjesztette állásfoglalás kérésére a
Tanácsadó Testület elé. A TT Titkársága révén kiküldött levelében ezt
megelõzõen az igénylõ Regisztrátorát hiánypótlásra kérte fel azzal,
hogy a megnevezés domain névkénti használatára jogosító igazolást,
dokumentumot az igényléshez csatolja. Ez a megadott határidõn belül nem
történt meg.

A ‘MIZÚJS?’ a Z+ Rt., mint jogosult számára
meghatározott áruk/szolgáltatások körére (35, 38, 41. osztályok) a
Magyar Szabadalmi Hivatal által 163.432 szám alatt lajstromozott
védjegy.

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás szerint ‘a
Regisztrátor kizárólag abban az esetben köteles a prioritással nem
rendelkezõ igénylõ számára a Magyar Szabadalmi Hivatal által
lajstromozott védjegybõl a szabályzatnak megfelelõen képezhetõ domainnév
delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az sérti az MSZH által
lajstromozott védjegy jogosultjának a jogait, ha a domain igényléséhez a
körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység
körében való használatára irányuló szándék’.

Az MSZH által lajstromozott védjegyek igénylése során
gyanítható, hogy az igénylés helyzete jogellenes/megtévesztõ helyzetet
eredményez – épp e gyanú eloszlatására lett volna lehetõsége az
Igénylõnek a TT Titkárságának levelére küldött válaszában. Amennyiben a
domaint gazdasági tevékenység keretein kívül ill. a belföldön nem
jóhírnevet élvezõ védjegy esetén az árujegyzékben nem szereplõ árukkal
kapcsolatos gazdasági tevékenység körében használják, akkor a domain
használata nem feltétlenül ütközik a védjegyjog szabályaiba. A
Regisztrátortól azonban elvárható, hogy általa felismerten lajstromozott
védjegy igénylésekor meggyõzõdjék a használat ezen kereteirõl. Jelen
esetben az igénylõ gazdálkodó szervezet, tevékenységi köre pedig hasonló
a védjegyjogosult tevékenységi körével.

Mivel az igényelt domain delegálása az igénylõ
részére gyaníthatóan jogellenes helyzetet eredményezne, ezért a TT
felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg az Igénylõ számára történõ
delegálást. A védjegyekrõl szóló 1997. évi XI. törvény 27. §-a a
kártérítési kötelezettségen túl szigorú szankciókkal sújtja még a
jóhiszemû védjegybitorlókat is. A felhozott védjegy oltalmi köre alapján
valószínûsíthetõ, hogy delegálás esetén védjegybitorlás jön létre. A
delegálás megtagadásával és más domain név választásának ajánlásával
Regisztrátor az esetleges bitorlás súlyos következményeitõl is védi az
Igénylõt.

Jelen döntés a fentebb idézett 7/2000. (V. 31.) sz.
Elvi Állásfoglalásán alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 16.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.