Eseti állásfoglalások

A misshungary.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos állásfoglalás kérés

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület
64/2000. (XI. 29.) Állásfoglalása

A misshungary.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatos
állásfoglalás kérés

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
461/2000. ügyszámon iktatott
állásfoglaláskérést a
Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2000. november 29-i
ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A kérdéses domain név az
Igénylõ számára nem
regisztrálható.

Indokolás:

 

Az 461/2000. sz. ügyben a
Nyilvántartó a Bille Internet Kft. a misshungary.hu domain
névre vonatkozó igényét terjesztette
állásfoglaláskérés végett a
Tanácsadó Testület elé.

A TT megállapítja, hogy a Miss Hungary
kifejezés védjegyoltalom alatt áll
(Lajstromszáma: 132781). A védjegy jogosultja nem az
Igénylõ, hanem – a Magyar Szabadalmi Hivatal adatbázisa
szerint – Répás Lajosné. A TT 2000. augusztus 21.
napján kelt levelében felkérte Igénylõ
Regisztrátorát, a GTS Datanet-et, hogy az
Igénylõtõl kérjen olyan tartalmú igazolást,
melynek alapján a védjegy jogosultja õt a Miss Hungary
szóval csak írásmódban nem egyezõ
kifejezés domainkénti használatára
feljogosította. Az Igénylõ ilyen igazolást nem
csatolt. Mindezek alapján a TT megállapítja, hogy
az igényelt név domainkénti
regisztrációja Igénylõ javára nem
lehetséges.

 

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 29.

A Tanácsadó Testület
nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.