Eseti állásfoglalások

A microcom.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz


Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 15/2004. (IX. 27.) sz. Állásfoglalása

 

A microcom.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt az alábbi ügyszámon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. szeptember 27-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A microcom.hu domain nem adható használatba sem az Ikon Tervezõ Mûhely Kft. sem a Fincom Hungary Kft. számára.

 

 

Indokolás:

Az 659/2004 sz. ügyben az Ikon Tervezõ Mûhely Kft. (regisztrátora: SWI Kft.) a  microcom.hu domain név delegálását igényelte, prioritás nélkül. Az igény ellen a Fincom Hungary Kft. (regisztrátora: Axelero Rt.) Szabályzatban elõírt határidõn belül nyújtott be kifogást, és prioritással magának igényelte a domaint. A TT Titkársága révén kiküldött levelében az igénylõk Regisztrátorát hiánypótlásra kérte fel azzal, hogy a megnevezés domain névkénti használatára jogosító igazolást, dokumentumot az igényléshez csatolja. A felhívásra mind az igénylõ, mind a panaszos nyilatkozatot csatolt be.

A panaszt tevõ kifogásában elõadta, hogy a „microcom” oltalom alatt álló védjegy, amelynek jogutódlás folytán tulajdonosa.

Az igénylõ elõkészítõ iratban fejtette ki, hogy a Magyar Szabadalmi Hivatal nyilvántartása alapján a védjegy jogosultja a Microcom Systems, Inc. (US). Értesülései szerint a cég megszûnt, a jogutód Fincom International a.s. és rajta keresztül a Fincom Hungary Kft. azonban a védjegy használatára nem rendelkezik jogosultsággal.

Sem az igénylõ sem a panaszos nem nyújtott be állításait alátámasztó dokumentumot, például védjegyhasználati engedélyt.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a „Microcom” meghatározott áruk körére (9. osztály) a Magyar Szabadalmi Hivatal által 150.382 szám alatt lajstromozott védjegy. A védjegy jogosultja a Microcom Systems, Inc. (US).

A Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján nem választható és nem használható olyan domain név, amely az igénylõ részérõl gyaníthatóan jogellenes, illetve a  fogyasztók számára megtévesztõ. Az MSZH által lajstromozott védjegyek domainként való igénylése során gyanítható, hogy az jogellenes helyzetet eredményez.

Igénylõ állítását, hogy a jogosult megszûnt, a Tanácsadó Testület nem tudja figyelembe venni. A védjegyjogosult jogutód nélküli megszûnésének megállapítására a Magyar Szabadalmi Hivatal jogosult, amelyet külön eljárásban kell elõtte kezdeményezni, és bizonyítani. Amennyiben ez az eljárás sikeres, úgy az 1997. évi XI. törvény 35. §-a értelmében törlik a védjegyet.

Másrészrõl a panaszos prioritását és védjegy használatát megalapozó dokumentumot ugyancsak nem tudott csatolni.

A Regisztrátor köteles a prioritással nem rendelkezõ igénylõ számára a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegybõl a szabályzatnak megfelelõen képezhetõ domain név delegálását megtagadni amennyiben az sérti az MSZH által lajstromozott valamely védjegy jogosultjának a jogait, ha a domain igényléséhez a körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék.

Jelen döntés a TT 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalásán alapul.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2004. szeptember 27.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.