Eseti állásfoglalások

A medline.hu domainnév kapcsán bejelentett igény

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 54/2000. (XI.
22.) Állásfoglalása

A medline.hu domainnév kapcsán
bejelentett igény

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
519/2000. ügyszámon iktatott
állásfoglaláskérést a
Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat szerinti rendben
megtárgyalta, majd 2000. november 22-i ülésén
4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’
szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül
elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ jelen es
eti
Állásfoglalást.

A medline domain a prioritásos
igényt legkorábban benyújtó Medline Kft.
számára delegálandó.

Indokolás:

A Medline Kft. a Regisztrációs
Szabályzat 13.1. a) pontján alapuló
prioritásos igénylést nyújtott be a
medline.hu domainnévre, amelyre a Medicor Rt. a
Regisztációs Szabályzat 13.1 b) pontján
alapuló, szintén prioritásos igénnyel
élt. Mivel – az iratok és a Nyilvántartó
tájékoztatása szerint – a Medline Kft.
korábban nyújtotta be igényét, a domain a
Regisztrációs Szabályzat 13.4 pontja alapján
a Medline Kft. számára delegálandó.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 22.

A Tanácsadó Testület
nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.