Eseti állásfoglalások

A matraingatlan.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.


 

A Tanácsadó Testület 17/2009. (IX. 03.) sz. Állásfoglalása

a matraingatlan.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(798/2009. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 798/2009. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2009. szeptember 3-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, 1 tag tartózkodása mellett 4 tag ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület egyhangú véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 A matraingatlan.hu domain névre vonatkozó igény részére teljesítendõ.

Indokolás:

A matraingatlan.hu domain név korábban Simó István javára volt delegálva, azonban a delegálás-fenntartási szerzõdést Simó István 2009. február 3. napján felmondta. Mivel az ezt követõ 45 napon belül egyetlen regisztrátor sem jelezte, hogy Simó Istvánnal új szerzõdést kötött volna a delegálás-fenntartására, 2009. március 21. napján törlésre került a domain név és megkezdõdött a Domain Regisztrációs Szabályzat (továbbiakban: DRSZ) 6.3 pontja szerinti 60 napos türelmi idõ. A 60 napos türelmi idõ lejártát követõen 2009. május 21. napján (Panaszolt) képviseletében az UNAS Online Kft. mint regisztrátor új igényt nyújtott be a matraingatlan.hu domain névre.

A domain névre vonatkozó igénnyel szemben Gódor Zsolt (Panaszos) nyújtott be kifogást azzal, hogy a domain nevet 2009. május 7. napján kelt átruházási szerzõdéssel szerezte meg Simó Istvántól. A Panaszos igénye azonban nem került elbírálásra, az ugyanis nem tett eleget a DRSZ-ben elõírt és automatikusan ellenõrzött technikai feltételeknek. A mûszaki hiányosságokat azonban a Panaszos a DRSZ-ben elõírt határidõn belül nem pótolta, egyéb nyilatkozatot sem tett, ezért a kérelme nem volt teljesíthetõ.

A fentiek alapján idõrendben a Panaszolté az elsõ szabályos igénylés. Az ismertetett tényállás alapján a TT nem lát olyan körülményt, amely a DRSZ 1.3.2. pontja alapján szerinti idõrendi szabálytól való eltérést indokolná, ezért a matraingatlan.hu domain név Panaszoltat illeti, mivel az õ kérelme került korábban nyilvántartásba vételre.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2009. szeptember 3.

 A Tanácsadó Testület nevében:

 

 …………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.